Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

EMA varnar sedan falska Ozempic­pennor hittats

Förfalskningarna hade serienummer från äkta Ozempicförpackningar men spårbarhetssystemet visade att numren vara inaktiva och bluffen upptäcktes.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har fått rapporter om att injektionspennor med falsk märkning som Ozempic (semaglutid, 1 mg, injektionslösning) har hittats hos grossister i EU och Storbritannien, uppger de i ett pressmeddelande.

I EU och Storbritannien har varje läkemedelsförpackning en unik 2D-streckkod och serienummer som gör det möjligt att följa förpackningen genom distributionskedjan ända fram till kunden. När apoteket lämnar över läkemedlet till kunden sker en slutscanning och förpackningen blir då avaktiverad i systemet.

De falska pennorna med etiketter på tyska har batchnummer, 2D-streckkoder och unika serienummer från äkta Ozempicförpackningar.

Men när grossisterna scannade förpackningarna med de förfalskade Ozempic visade sig serienumren vara inaktiva, vilket gjorde dem uppmärksamma på en potentiell förfalskning.

När respektive läkemedelsmyndighet och polis utrett frågan vidare har det visat sig att de falska läkemedlen kommer från grossister i Österrike och i Tyskland.

Det finns skillnader i utseendet mellan den förfalskade pennan och originalpennan. En bild på den förfalskade pennan har publicerats av den tyska läkemedelsmyndigheten Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bfarm, men myndigheten påpekar att den förfalskade pennan är ett exempel och att det sannolikt finns fler förfalskningar i omlopp.

Det finns inget som tyder på att några förfalskade pennor har expedierats till patienter från apotek och det finns inte några rapporter om skador på patienter i samband med de förfalskade läkemedlen.

— Om du som patient har hämtar ut ditt läkemedel från ditt apotek behöver du inte vara orolig, säger Tomas Nilsson, utredare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

EMA uppmanar däremot företag som hanterar läkemedel att vara noggranna med att kontrollera de läkemedel de köper in och att rapportera alla misstänkta förfalskningar till myndigheterna.

Ozempic innehåller det aktiva ämnet semaglutid och är godkänt för behandling av typ 2-diabetes, men semaglutid används även mot obesitas vilket har skapat en global brist på diabetesmedlet.

Efterfrågan och försäljningen av Ozempic har gjort tillverkaren danska Novo nordisks till Europas högst värderade bolag med ett värde större än hela Danmarks BNP.

Men de har inte kunnat leverera i takt med efterfrågan, vilket har lett till en brist vilket i sin tur har lett till en marknad för förfalskningar.

Läkemedelsverket har tidigare varnat för att förfalskade Ozempic säljs på den svarta marknaden. Förfalskningarna marknadsförs ofta på sociala medier och på webbplatser som utger sig för att vara nätapotek.

— Ozempic är ett receptbelagt läkemedel och vi avråder starkt från att ge sig ut på nätet för att själv få tag i det. Läkemedelsverket har hittat olaglig försäljning av detta preparat på minst tio webbplatser på svenska. Det är viktigt att bara köpa läkemedel från lagliga apotek för att minska risken att drabbas av förfalskade produkter, säger Tomas Nilsson.

Läs mer>>

Så fungerar diabetes­medlet sema­glutid som viktminskare

”De nya läke­medlen innebär ett paradigm­skifte”

Mest läst