Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Läkare, skriv inte ut diabetes­läkemedel för viktnedgång”

"Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på att kroniskt sjuka patienter står utan sin medicinering på grund av en omfattande förskrivning utanför godkänd indikation", säger Veronica Arthurson på Läkemedelsverket.

I en debattartikel i Läkartidningen skriver Veronica Arthurson, Anders Sundström och Rickard Ljung på Läkemedelsverket att det finns tecken på att den kraftigt ökade förskrivningen av diabetesläkemedel, GLP-1-receptoragonister, för viktnedgång har inneburit att diabetiker blivit utan sin medicinering.

Läkemedelsverket uppmanar därför alla läkare att tills vidare förskriva specifikt avsedda diabetesläkemedel endast till diabetespatienter, och ingen annan.

Den fria förskrivningsrätten, alltså läkares möjlighet att skriva ut läkemedel i annat syfte än vad läkemedlet är avsett för, är mycket viktig, skriver företrädarna för Läkemedelsverket i debattartikeln.

Förskrivningsrätten möjliggör bland annat så kallad off label-förskrivning. Det innebär att läkare enligt vetenskap och beprövad erfarenhet kan förskriva ett läkemedel utanför godkänd produktinformation. Möjligheten till sådan förskrivning kommer med ett ansvar: att behandlingen ska vara ändamålsenlig och ske utifrån läkemedlets säkerhetsprofil.

En analys som Läkemedelsverket gjort av förskrivning av GLP-1-receptoragonister visar att läkare sedan 2021 kraftigt har ökat förskrivningen till patienter utan en historik av diabetes.

En analys av nyinsättningar i riket visar att läkare 2021 förskrev 5–10 procent av GLP-1-receptoragonister till patienter utan en historik av diabetes i tillgängliga register. Under 2022 var andelen över 10 procent, och under första halvan av 2023 20–40 procent.

Majoriteten av recepten förskrivs av specialister i allmänmedicin eller endokrinologi samt inom liknande verksamheter av läkare med annan specialitet eller under specialistutbildning.

— Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på att kroniskt sjuka patienter står utan sin medicinering på grund av en omfattande förskrivning utanför godkänd indikation, säger Veronica Arthurson, medförfattare till debattartikeln i Läkartidningen och direktör på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Läkemedelsverket har möjlighet att begränsa utlämningen av ett läkemedel, vilket innebär att läkemedlet endast får lämnas ut på apotek om det är förskrivet av en bestämd specialistgrupp.

— Vi ser att en så kallad utlämnandebegränsning inte skulle ha någon riktig effekt i det här fallet. Många specialistgrupper behöver ha möjlighet att skriva ut diabetesläkemedel. Läkemedelsverket ser fortsatt över möjligheten att på regulatorisk väg säkerställa att diabetespatienter får tillgång till läkemedel. Därför vädjar vi till alla läkare att tills vidare förskriva GLP-1-receptoragonister endast inom godkänd indikation, säger Veronica Arthurson.

Läs mer>> Beskedet: Brist på Ozempic hela 2024

EMA varnar sedan falska Ozempic­pennor hittats

Så fungerar diabetes­medlet sema­glutid som viktminskare

Mest läst