Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Farmaceuterna är ovärderliga”

Fler roller och större befogenheter väntar farmaceuterna inom regionerna, och efterfrågan på deras kompetens kommer att öka uppger P4 Örebro.

Farmaceuter finns sedan flera år på regionernas vårdavdelningar för att bland annat att stärka patientsäkerheten i läkemedelsfrågor, ge läkarna och sjuksköterskor avlastning och effektivisera arbetet med att gå igenom vilka läkemedel som patienterna använder.

Svensk Farmaci besökte våren 2022 H. K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping där farmaceuter arbetar ute på avdelningarna sida vid sida med läkare och sjuksköterskor.

Vid Västra Götalands regionen finns farmaceuter på vårdavdelningarna, bland annat finns kliniska apotekare på akutmottagningen på Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL.

Region Kronoberg har exempelvis sedan ett par månader farmaceuter på avdelning 19 på centrallasarettet i Växjö.

— Nu är vi alla är överens om att vi inte skulle vilja vara utan stödet från farmaceut, säger sjuksköterskan Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Flera verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg har uttryckt intresse för liknande stöd i sin verksamhet. Läkemedelsenheten, som farmaceuterna tillhör, ser nu över hur de kan möta behoven i framtiden.

Ioannis Ioanidis, biträdande områdeschef för specialiserad vård inom Region Örebro län.

Vid Region Örebro län finns sedan i maj fyra nyanställda receptarier knutna till vårdavdelningar på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. De ska se till att de läkemedel som avdelningens patienter behöver finns på plats.

— Likaså sköter farmaceuten hämtning och beställning av läkemedel, kan vara behjälpliga med utbytesläkemedel och leta fram alternativ om något läkemedel är restnoterat, säger Sara Fors på Läkemedelscentrum som tagit fram rutiner och arbetssätt för de nyanställda i ett pressmeddelande.

Även uppgifter som att fylla och tömma läkemedelsvagnar, iordningställa injektioner och infusioner men också att göra i ordning de läkemedel som behöver skickas med patienten hem kan farmaceuterna vara behjälpliga med. Dessutom bidrar de med farmaceutisk kompetens och kan svara på frågor samt ge tips och råd gällande hantering av läkemedel.

Sedan tidigare finns i regionen farmaceuter, då främst apotekare, som stöd till läkare vid exempelvis läkemedelsgenomgångar.

— Sedan hösten 2021 har intensivvårdsavdelningen (IVA) och kärl- thorax intensivvårdsavdelningen (TIVA) på USÖ haft receptarier på plats för att stötta sjuksköterskorna. Förra sommaren testade också kirurgavdelning 39 detta arbetssätt och även de var nöjda med insatsen, säger Sara Fors.

I och med de fyra nya receptarierna är det ytterligare fem avdelningar som nu får stöd.

Innan eventuell utökning ska satsningen utvärderas.

Ioannis Ioanidis, biträdande områdeschef för specialiserad vård inom Region Örebro län, menar att efterfrågan på farmaceuternas kompetens kommer att öka och fler roller och större befogenheter väntar farmaceuterna i Region Örebro län.

— Jag tror att vi är i behov av alla. Farmaceuterna är ovärderliga, säger Ioannis Ioanidis till P4 Örebro.

Läs mer:

Stort ansvar för små liv

Skånes universitetssjukhus satsar på fler farmaceuter

”Farmaceuter borde vara en självklar del i hela vårdkedjan”

Andra läser