Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Farmaceuter borde vara en självklar del i hela vårdkedjan”

Allt oftare tillåts icke legitimerad personal göra i ordning läkemedel och dela ut medicin inom vården och omsorgen.
– Olämplig delegering av läkemedelshanteringen inom äldreomsorgen kan i värsta fall till och med få en dödlig utgång, säger Sveriges Farmaceutes förbundsordförande Agnieszka Madej.

Vårdförbundet varnar för att det blir allt vanligare att personal utan legitimation tillåts göra i ordning läkemedel och dela ut medicin som narkotika, cellgifter och dropp till patienter på sätt som strider mot patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens bestämmelser.

Enligt Vårdförbundet sker det i ökad utsträckning sedan årsskiftet och i flertalet verksamheter över landet: äldreomsorgen, akutsjukvården och på operationsavdelningar inom ortopedi.

Vårdförbundet kräver därför att regeringen beordrar en skärpning av Socialstyrelsens föreskrifter så att delegering på de sätt som görs idag inte längre är tillåtet

– Det är inte acceptabelt och det borde vara självklart för patientsäkerheten att professionerna kan fortsätta följa Socialstyrelsens regler. Allt annat är ett stort svek mot patienterna och mot hela teamet av personal från olika professioner som gör sitt yttersta för att ge en god och säker vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet i ett pressmeddelande.

Sineva Ribeiro ordförande Vårdförbundet Foto: Ulf Huett

Sveriges Farmaceutes förbundsordförande Agnieszka Madej väntar med spänning på Socialstyrelsens rapport om just brister kring delegering som snart ska komma.

— Det här är en prioriterad fråga som diskuteras inom ROAr (Roller och ansvar i receptkedjan reds. anm.) där förbundet deltar, säger Agnieszka Madej och fortsätter.

— Äldres läkemedelshantering blir allt mer komplicerad och kräver en gedigen kompetens om läkemedel. Olämplig delegering av läkemedelshanteringen inom äldreomsorgen kan i värsta fall till och med få en dödlig utgång. Vi anser att kommunerna bör anställa kommunfarmaceuter. Kommunfarmaceuten kan förstärka och komplettera kunskaperna om läkemedelsbehandling i det patientnära arbetet. En kommunfarmaceut kan utgöra en viktig resurs för handledning, konsultation och utbildning av omsorgspersonalen som får dessa uppgifter delegerade till sig.

Tycker du att det strider mot kraven på en god och säker vård att låta icke legitimerad personal bereda läkemedel på de sätt som görs idag?

— Jag kan bara konstatera att på apotek får endast legitimerad personal göra sådana arbetsuppgifter. Jag tycker att man bör hantera läkemedel på samma patientsäkra sätt oavsett var de hanteras i vårdkedjan och att lagstiftningen bör uppdateras så att detta inte tillåts. Våra äldre förtjänar en god läkemedelshantering.

Vårdförbundet vill att regeringen vidtar åtgärder för att Socialstyrelsen ska se över och skärpa läkemedelshanteringsföreskrifterna. Delar du den uppfattningen?

— Min bestämda uppfattning är som sagt att läkemedelshanteringen ska vara lika säker oavsett var läkemedel hanteras inom vårdkedjan. I det ingår att det endast är legitimerade som ska hantera läkemedel för att öka patientsäkerheten. Farmaceuter kan öka patientsäkerheten gällande läkemedel. Farmaceuter är den yrkesgrupp som har mest kompetens om läkemedel och farmaceuter borde därför vara en självklar del i hela vårdkedjan för att stötta och utbilda vård- och omsorgspersonal bland annat om hur läkemedel hanteras, säger Agnieszka Madej och fortsätter.

— Det är däremot intressant att notera att Vårdförbundet ena veckan ställer sig skeptiska till farmaceuter som avlastning inom vården, andra veckan larmar de om brister i läkemedelshantering. Vi vill såklart gärna kroka arm med Vårdförbundet i dessa viktiga, och gemensamma, frågor. Jag är helt säker på att vi genom att överge revirtänkande kan börja utbyta värdefulla insikter och erfarenheter och på det sättet påverka utvecklingen.

Farmaceuter anställs inom regionerna, och till viss del även inom kommunerna. En ledande fråga, men skulle fler farmaceuter inom region och kommun vara en del av en lösning?

— Våra medlemmars breda läkemedelskompetens gör att de kan bidra i många olika roller inom hälso- och sjukvården. Att ha en farmaceut i vårdteamet minskar risken för felmedicinering, återinläggningar och frigör tid för vårdpersonal. Det är inte patientsäkert att inte ha en farmaceut på en vårdavdelning eller inom kommunerna. 

Läs mer>>

Skånes universitetssjukhus satsar på fler farmaceuter

Läkemedels­genomgång minskar risk för åter­inläggning

Mer om Läkemedelshantering på sjukhus

Mest läst