Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så ska sjukhusens hantering av läkemedel vässas

Scanning av streckkoder vid patientens säng, läkemedelsautomater och olika dospåsar för varje sorts tablett. Svensk Farmaci spanar in hur regionerna tänker utveckla sin läkemedelshantering – och pratar med farmaceuterna som driver på.

En gång i tiden ordinerades läkemedel på sjukhus i pappersjournaler eller muntligt på ronden. Det blev ofta fel. Missuppfattningar och slarvig handstil orsakade många felmedicineringar som drabbade patienter. Därför har alla regioner gått över till digital ordination. Men, eftersom ordinationen bara är första steget i processen finns fortfarande risk för fel i senare steg.

Men det går framåt. Trots hård press på sjukvården under pandemin är det flera regioner som utvecklar sin läkemedelshantering på sjukhusen, visar Svensk Farmacis kartläggning. 

En av dem som har mest på gång är Skåne, som länge har legat i framkant när det gäller läkemedelshanteringen på sjukhus. Regionen införde digitala ordinationer för mer än 20 år sedan, och slutenvårdsdos redan i början av 2000-talet.

Åsa Bondesson ser stora vinster med generisk ordination, som Region Skåne blir först i landet att införa.

– Jag började jobba uppe på avdelning 1999 och då ordinerade man redan digitalt. Sedan har det varit vissa avdelningar som inte har haft det, säger apotekaren Åsa Bondesson.

Hon är ansvarig för läke­medels­­området i projektet ”Skånes digitala vårdsystem” som ska knyta ihop alla vårdgivare i regionen – privata och offentliga, slutenvård och primärvård – så att alla har tillgång till samma information, journaler och läkemedelslistor. Ett steg är att byta journalsystem i hela regionen från Melior och PMO till Millennium, något som ska öppna för nya möjligheter vad gäller läkemedelshantering.

Men innan bytet av journalsystem har regionen redan ställt om sin slutenvårdsdos från multidos till singeldos. Det innebär att i stället för att packa patientens alla läkemedelsdoser i en påse så packas varje läkemedel i en egen påse. Behöver patienten två eller fler tabletter av samma läkemedel packas alla dessa i en påse, annars är det en tablett per påse.

”Det blir lättare för patienten att bli delaktig i sin egen medicinering .”

Per Holmér, Region Skåne.

– Vi bedömer att det blir mindre kassation med singeldos än med multidos. När ordinationsändringar görs och ett läkemedel sätts ut eller dosen minskas måste hela påsen kasseras. Det går inte att vara helt säker på att rätt läkemedel plockas ur en multidospåse, säger Per Holmér, som är chefapotekare i Skåne och leder ett projekt om framtidens läkemedelsförsörjning inom regionen.

Även om systemet med singeldos leder till uppskattningsvis dubbelt så många dospåsar finns det fler fördelar, berättar han:

– Det blir lättare för patienten att bli delaktig i sin egen medicinering, då det är lättare att läsa innehållet på en singeldospåse än en multidospåse.

Dessutom är singeldos en förutsättning för nästa steg som Region Skåne ska ta så snart det nya journalsystemet är implementerat under våren 2022 – ”Closed loop medication administration”, eller obruten läkemedelskedja. Det innebär att läkemedel som delas ut till patienterna läses av med streckkod vid patientens säng på avdelningen, så kallad ”bedside scanning”.

– Då säkerställer vi för varje patient att det är rätt patient, rätt tidpunkt och rätt läkemedel, liksom rätt beredningsform och rätt dos, säger Per Holmér.

1. Läkemedlet förskrivs elektroniskt.
2. Farmaceut kontrollerar förskrivningen.
3. Vid patientens säng: Patienten identifieras genom scanning av streckkod.
4. Läkemedlet verifieras genom scanning av streckkod.
5. Rätt dos, rätt administrationssätt och rätt tidpunkt?
6. Läkemedlet administreras och informationen sparas digitalt.

Systemet varnar om det inte stämmer med ordinationen och alla avlästa läkemedelsdoser blir spårbara i systemet.

När det nya journalsystemet är på plats kommer nästa stora förändring: generisk ordination, berättar apotekare Åsa Bondesson.

Läkarna kommer att ordinera substanser och inte produkter som de gör nu – paracetamol i stället för Alvedon.

– Läkarna ordinerar substans plus totaldos per administreringstillfälle, sedan kommer system att avgöra vilken produkt och hur många tabletter som ska administreras. Det förenklar för läkarna och sjuksköterskorna. Det ger också en bättre tillgänglighet eftersom det ibland händer att man inte känner till att två preparat är likvärdiga och så beställer man hem det som saknas trots att ett generiskt preparat redan fanns hemma och patienten blir utan medicin den dagen, säger Åsa Bondesson.

Region Skåne blir nästa år först i landet med att införa generisk ordination och rent juridiskt finns det inga problem.

– Man får inte förskriva generiskt, när man skriver ett recept måste man ange ett produktnamn och en förpackning, men för ordinationer behöver man inte det, säger Åsa Bonde­sson.

Däremot finns andra problem som behöver lösas.

– Det kommer att bli en utmaning. All läkemedelsinformation utgår ju ifrån produktnamn till exempel, säger hon.

”Automaterna ska kunna beställa nya läkemedel automatiskt.”

Per Holmér, Region Skåne.

Utöver ”bedside scanning” och generisk ordination, som båda två införs för första gången i Sverige, ska regionen även utveckla ett mer beprövat sätt att förbättra läkemedelshanteringen: läkemedelsautomater.

– Vi kommer att påbörja en upphandling av läkemedelautomater i höst. Vi kommer att behöva kanske 100 automater som ska användas för förvaring av narkotika. Automaterna kommer att vara kopplade till journalsystemet och bara lämna ut det ordinerade läkemedlet samtidigt som det görs en avräkning i narkotikajournalen. Det ökar säkerheten när det gäller åtkomst av de narkotiska preparaten. Senare tänker vi oss att automaterna även ska kunna beställa nya läkemedel automatiskt, säger Per Holmér.

Lisa Valfridsson vid den nya dosmaskinen som tas i bruk under hösten i Region Halland.

Om Region Skåne är pionjären som driver på utvecklingen så kan man säga att Region Halland plockar upp kunskaperna det har genererat och är på gång att ta ett stort kliv framåt. Hittills har läkarna ordinerat digitalt, men sjuksköterskorna plockar i ordning läkemedlen för hand i små koppar och ger patienterna. Men snart är det slut med det. Under hösten ska slutenvårdsdos införas i regionen, först i ett pilotprojekt men det beräknas kunna skalas upp relativt snabbt.

– Syftet är dels att effektivisera och ta bort moment som sjuksköterskor gör idag som inte är värdeskapande. Dels att öka patientsäkerheten, då vi ser problem med dagens hantering. Det kan lätt bli fel när sjuksköterskorna plockar på grund av en stressig arbetsmiljö, de märker inte kopparna korrekt vilket kan bidra till felmedicinering, säger Lisa Valfridsson, apotekare och chef för Läkemedelsproduktion Halland, den nya enhet som ansvarar för läkemedelshanteringen inom slutenvården.

Hon berättar att de satsar direkt på singeldos, av samma skäl som Region Skåne.

– Vi har många ordinationsförändringar vilket gör att man måste slänga hela påsen om det är multidos. Dessutom kan patienterna bli mer involverade i sin egen behandling.

Däremot kommer Halland inte att kunna läsa av streckkoderna vid patientens säng.

– Nej, tyvärr inte. Vi har inte det stödet idag, men vi vill dit.

Förutom att sköta slutenvårdsdosen ska Läkemedelsproduktion Halland ta över produktionen av antibiotikasprutor och cytostatika från APL, som haft det ansvaret tidigare. Och i nästa steg även förse avdelningarna med patientbehovet av läkemedel i hela förpackningar, såsom inhalationer och hostmedicin.

Svensk Farmacis kartläggning visar att även Västra Götaland ligger långt fram när det gäller läkemedelshanteringen, och inför sannolikt både ”bedside scanning” och generisk ordination under 2022.

Elva av landets regioner (Värmland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland, Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping och Västra Götalandsregionen) har infört läkemedelsautomater på sjukhusen, dock i varierande omfattning – alltifrån enstaka till hundratalet automater.

Stockholm, Gävleborg och till viss del Östergötland har slutenvårdsdos, men planerar inga stora förändringar. Bland resterande regioner vill många utveckla sin läkemedelshantering och införa slutenvårdsdos, men har av olika skäl inte gjort det. Till dem hör Blekinge, Värmland, och norrlandsregionerna. 

Region Uppsala har långtgående planer på att bygga vad de kallar det ”mest avancerade och kompletta” systemet i landet. Där ingår en sluten läkemedels­kedja som eliminerar manuella informationsöverföringar, på samma sätt som i Skåne. Uppsala tänker även införa ett system för farmaceutisk validering där läkemedelsordinationer kopplas ihop med data från journalsystemet, och där en farmaceut ska kunna identifiera och åtgärda riskordinationer.

Mer om Läkemedelshantering på sjukhus

Mest läst