Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Generisk ordination försenad i Region Skåne

Det nya journalsystemet Millenium som håller på att införas i Skåne och Västra Götaland är ordentligt försenat. Därmed har också planerna på att införa generisk ordination i Region Skåne skjutits på framtiden.

Svensk Farmaci har tidigare berättat om Region Skånes planer på att under våren 2022 införa generisk ordination inom sjukvården i regionen. Något de i så fall skulle vara först med i landet. En förutsättning för införandet är dock att det nya journalsystemet Millenium finns på plats.

Apotekare Åsa Bondesson, ansvarig för läkemedelsområdet i projektet Skånes digitala vårdsystem, SDV, berättade i Svensk Farmaci nr 4 2021 om det nya sättet att ordinera läkemedel som kommer att underlätta hanteringen av läkemedel i regionens dosmaskiner.

— Läkarna ordinerar substans plus totaldos per administreringstillfälle, sedan kommer system att avgöra vilken produkt och hur många tabletter som ska administreras. Det förenklar för läkarna och sjuksköterskorna. Det ger också en bättre tillgänglighet eftersom det ibland händer att man inte känner till att två preparat är likvärdiga och så beställer man hem det som saknas trots att ett generiskt preparat redan fanns hemma och patienten blir utan medicin den dagen, sa hon då.

Åsa Bondesson, ansvarig för läkemedelsområdet i projektet Skånes digitala vårdsystem, SDV.

Det finns heller inga juridiska problem med att införa generisk ordination.

— Man får inte förskriva generiskt, när man skriver ett recept måste man ange ett produktnamn och en förpackning, men för ordinationer behöver man inte det, sa Åsa Bondesson i Svensk Farmaci nr 4.

Nu ser det dock ut som om journalsystemet kommer att bli ordentligt försenat och därmed också införandet av generisk ordination.

”Generisk ordination är kopplat till journalsystemet Millennium, och inget som går att införa frikopplat. Tyvärr har vi i nuläget ingen säkerställd tidplan för Milleniuminförandet.”, svarar Harald Roos, ordföranden i styrgruppen för Skånes digitala vårdsystem, SDV, i ett mejl till Svensk Farmaci.

Harald Roos, ordföranden i styrgruppen för Skånes digitala vårdsystem, SDV.

I Helsingborgs Dagblad berättas bakgrunden till förseningen. Tanken med det nya journalsystemet är att det ska koppla samman alla vårdcentraler och sjukhus i regionen så att alla använder samma system. Systemet skulle börja rullas ut på Ystad lasarett under hösten 2021 och den generiska ordinationen skulle införas under våren 2022. Men senare flyttades pilotinförandet i Ystad fram till april 2022. Och nu verkar alltså även den tidplanen spricka.

— Även om allt är till 95–98 procent klart så väntar vi på de sista delarna. Och vi är inte nöjda med att vi inte kan ge en tidplan till alla medarbetare, säger Harald Roos till Helsingborgs Dagblad.

Mer om Läkemedelshantering på sjukhus

Mest läst