Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vi vill ha ett system i “Tesla-klass”

Ett varningssystem som tar hänsyn till diagnoser och labbvärden – och där farmaceuterna agerar grindvakter. Det planerar Region Uppsala att införa.

Digitala ordinationssystem har ofta en automatisk varningsfunktion som uppmärksammar läkaren på att olika läkemedel interagerar med varandra och kan behöva dosjusteras eller undvikas. De varnar även för andra potentiellt olämpliga ordinationer, exempelvis vid graviditet.

– Det är ett stort problem att läkaren får så många varningar och ganska få av dem är kliniskt relevanta. Då kan det uppstå en ”alert fatigue” där läkaren nästan slutar se varningarna eftersom de är för många, säger Celina Sving, apotekare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och doktorand vid Uppsala universitet.

Vi kan se ifrån Leuven att farmaceuten tar bort 90 procent av alla varningar.”

Celina Sving, apotekare.

Hon bedriver ett forskningsprojekt som går ut på att utvärdera ett helt nytt sätt att hantera alla dessa varningar, ”System assisted pharmacist validation”, eller SAPVAL. En liknande metod är utvecklad på sjukhuset i Leuven i Belgien, där journalsystemet varnar till en farmaceutfunktion. Varningarna kan, utöver läkemedelslista, baseras på sådant som diagnoser, labbvärden och vitala parametrar.

– Om ett labbvärde sticker i väg kan ju en ordination vara olämplig nu, även om den var lämplig när ordinationen gjordes. Systemet kan ligga och scanna efter riskordinationer under hela vårdtiden, säger Ulrika Gillespie, biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset och en av projekt­ledarna för SAPVAL. 

Innan varningarna skickas till läkaren görs alltså en farmaceutisk validering av signalerna, vilket begränsar antalet varningar ganska kraftigt.

– I Leuven har de ett system där en apotekare sitter centralt och går igenom alla varningar och bedömer vilka som är kliniskt relevanta och förmedlar dessa, säger Ulrika Gillespie.

– Vi kan se ifrån Leuven att farmaceuten tar bort 90 procent av alla varningar, berättar Celina Sving.

Tanken är nu att sätta kraven för ett liknande system i Uppsala, och att utvärdera att det fungerar som det är tänkt.

– Vi tänker oss att detta går att göra med de 20 kliniska apotekare som vi har på Akademiska. Jobbet, som är ungefär en heltidstjänst, får rotera mellan de som är tillräckligt seniora, säger Ulrika Gillespie.

När det införs blir Uppsala först i landet med ett så avancerat system.

– Om man har slutenvårdsdos finns det krav på att man ska ha en farmaceutisk validering, och då kan man välja om man ska ha det som en Volvo eller som en Tesla. Nu vill vi ha en Tesla, säger Ulrika Gillespie.

Men det krävs upphandlingar, utveckling och anpassningar av systemen innan Teslan rullar. Förhoppningen är att starta 2023. λ

Mer om Läkemedelshantering på sjukhus

Mest läst