Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi har planer på slutenvårdsdos”

Vilka planer har ni för läkemedelshanteringen på era sjukhus? Frågan ställdes till tre farmaceuter i Svensk Faramcis panel.

– I Kronoberg har vi samma journalsystem som i Uppsala (Cambio Cosmic) och vi har varit med på ett litet hörn när de har utvecklat integration mot läkemedelsautomater. Vi är inne på att slutenvårdsdos är bra, men bara om vi har integration mot journalsystemet. Eftersom vi har samma journalsystem i både öppen- och slutenvård så skulle det kännas helt fel att behöva börja ordinera om läkemedlen när patienter skrivs in bara för att vi infört slutenvårdsdos. Vi ska ta fram ett underlag för beslut under hösten, säger Magnus Munge, verksamhetschef för läkemedelsenheten i Region Kronoberg.

Anders Bergström, läkemedelsstrateg med en ­sammanhållande roll för Västernorrland, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Norrbotten:

– För slutenvårdsdos har vi planer för samtliga fyra regioner, men de är inte så långt framskridna. Dels handlar det om att en viss volym krävs för investeringen i kostsamma dosmaskiner, dels är de långa avstånden inte gynnsamma för satsningen. För att detta ska vara effektivt, säkert och sömlöst krävs också integrering i journalsystemen. Vi kommer i alla våra regioner att byta till Cambios nya journalsystem inom några år, vilket också bidrar till att vi ligger lågt nu.

Jessica Eriksson, sjukhusapotekare på läkemedels­enheten, Region Gävleborg:

– Inneliggande patienter i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall får sina läkemedel dos­dispenserade av läkemedels­enhetens dosverksamhet sedan cirka 2,5 år tillbaka. Ordinationerna från journalsystemet överförs till vårt it-stöd, det sker farmaceutisk kontroll av ordinationerna innan dospåsarna tillverkas. Utvärderingar visar att det är mycket uppskattat i vården, både utifrån ökad patientsäkerhet och minskad tidsåtgång för sjuksköterskor vad gäller läkemedelshantering. Framtida utveckling kan vara att det blir ”closed-loop”, där det går att scanna dospåsarna och på så vis få in dokumentation om givna läkemedel tillbaka i journalen. Där är vi inte än. Vi ska byta journalsystem framöver, kanske det öppnar möjligheter för att gå vidare mot en mer integrerad informationsöverföring och ökad patientsäkerhet.

Mer om Läkemedelshantering på sjukhus

Mest läst