Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stort ansvar för små liv

Nikita Narshi Book och Malene Bokinge är apotekare på H. K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping. Möten med barn, varierade arbetsuppgifter och känslan av att bidra med viktig kompetens gör att de stortrivs med arbetet.

Apotekarna Nikita och Malene

Apotekarna Nikita Narshi Book och Malene Bokinge arbetar ute på avdelningarna sida vid sida med läkare och sjuksköterskor.

Apotekare Nikita Narshi Book arbetar på neonatal-IVA där man vårdar barn som är födda från graviditetsvecka 22 och kan väga så lite som 400 gram. Avdelningen är en del av H. K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping och tar även emot sjuka nyfödda barn. Vårdbehovet för fullgångna barn kan vara exempelvis syrebrist under för-lossningen, infektioner eller tidig gulsot.

Rummen där barnen vårdas är fyllda av medicinteknisk utrustning, kring kuvöserna finns respiratorer, infusionspumpar och diverse övervakningssystem. På avdelningen finns också avancerade transportkuvöser som används när barnen måste förflyttas med ambulans eller helikopter.

Apotekaren Nikita Narshi Book

“Jag trivs jättebra med det här jobbet. Ingen dag är den andra lik och när det händer saker snabbt måste man tänka utanför boxen”, säger Nikita Narshi Book som arbetar på neontal-IVA.

Här har Nikita Narshi Book sin arbetsplats. Hon börjar arbetsdagen med att gå runt till alla patienter på avdelningen.

– Jag kollar vilka läkemedel de har. Min huvuduppgift är att iordningsställa patientdoser, det är mycket intravenösa läkemedel där dosnoggrannhet och volymnoggrannhet är mycket viktigt, säger hon.

En patient kan ha upp till 15 olika dropp, det kan ta hela dagen att blanda allt

Nikita Narshi Book, apotekare på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus.

Små barns farmakokinetik måste tas med vid dosberäkningar och på neonatal-IVA utgår man från både veckor och vikt.

– En patient kan ha upp till 15 olika dropp, det kan ta hela dagen att blanda allt. Det uppstår ofta blandbarhetsfrågor där man måste avgöra om man kan ge flera läkemedel i samma infart, berättar Nikita Narshi Book.

Hon är anställd på sjukhuset och fick jobbet på neonatal-IVA direkt efter apotekarexamen 2020.

– Jag visste att jag ville jobba inom vården med inriktning mot barn och trivs jättebra här. Jag gillar IVA, det är utvecklande och utmanande när det händer saker och man måste ta snabba beslut. Jag tycker också om att jobba i team med andra professioner, säger hon.

Hennes kollega på sjukhuset, Malene Bokinge, är knuten till tre vårdavdelningar för barn och ungdomar, från nyfödda upp till 18 år. Avdelningarna präglas av omsorg om dem som måste tillbringa lång tid här. Det finns skola och lekterapi, i ett hörn står en imponerande rad av färgglada trampbilar parkerade.

Som apotekare inom sjukvården är Malene Bokinge en av pionjärerna. Hon tog examen år 2000 och insåg tidigt att hon ville jobba inom vården och vara nära patienterna. Det var i en tid då svensk sjukvård, med bland annat Storbritannien som förebild, långsamt började få upp ögonen för värdet av att ha apotekare knutna till det kliniska arbetet. Hon gick en tvåårig utbildning i klinisk farmaci som hon till stor del själv fick utforma. Så började en lång och tidvis motig resa som apotekare inom vården.

Apotekaren Malene Bokinge

“Det är ett känslosamt jobb, man träffar hela familjer som är i kris”, säger Malene Bokinge som bland annat arbetar med tonåringar som fått cancer.

– Jag jobbade som konsult, anställd av Apoteket AB och fick själv ge mig ut på avdelningarna och stå upp för farmacin. Jag var hela tiden tvungen att sälja in mig själv och motivera min existens, berättar hon.

Under många år arbetade Malene Bokinge i olika projekt som tyvärr tog slut när pengar prioriterades till annat inom sjukvården. Hon arbetade på vuxenavdelningar med inriktning mot bland annat kirurgi och hematologi, och på vårdcentraler. Med tiden blev apotekare i vården allt mera uppskattade, i dag finns det apotekare på barnklinikerna på alla större sjukhus. För ett år sedan blev hon anställd på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus.

Förr var det läkare och sjuksköterskor som gjorde mitt arbete med läkemedel. Nu säger de: Hur klarade vi oss förr utan er apotekare!

Malene Bokinge, apotekare på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus.

– Jag är så glad att få vara här, jag har kämpat för det här i 20 år. Förr var det läkare och sjuksköterskor som gjorde mitt arbete med läkemedel. Nu säger de: Hur klarade vi oss förr utan er apotekare!, säger hon.

– Att arbeta med barn är nytt för mig, det är en helt ny värld. När man jobbar med vuxna kan man många doseringar utantill. Men här arbetar vi med barn och ungdomar från att de föds upp till 18 år. Alla läkemedelsdoseringar utgår från kroppsvikt och patienterna kan väga allt från
3 till 150 kg.

Malene Bokinge arbetar ofta med patienter. Hon lär barn att hantera sina astmamediciner och följer upp behandlingen med videosamtal. Hon träffar tonåringar som har cancer och motiverar dem att ta sina mediciner.

– Jag ser som min viktigaste uppgift att finnas till för patienter, sjuksköterskor och läkare. Det är viktigt att vara ute bland personalen och delta i ronderna. Här finns ingen färdig beskrivning över vad man ska göra, man får själv hitta fram till var man gör mest nytta, säger hon.

Apotekare på barnsjukhus

 • H. K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus har två anställda apotekare. De har både dagliga och mer långsiktiga arbetsuppgifter, bland annat att:
 • Iordningsställa läkemedel vid hög arbetsbelastning på avdelningarna. Beredning av patientdoser.
 • Vara ett stöd och en trygghet för sjuksköterskor när de iordningställer och blandar läkemedel.
 • Delta i ronder och se över eventuella interaktioner och bedöma rimligheten i doseringar.
 • Ha läkemedelsavstämningar med patienter och deras föräldrar samt genomföra läkemedelsgenomgångar med långliggande patienter.
 • Arbeta med läkemedelsavvikelser och ePed.
 • Bistå med licensansökningar.
 • Utbildning av läkare och sjuksköterskor.

Vid sidan om de dagliga uppgifterna arbetar både Malene Bokinge och Nikita Narshi Book även långsiktigt. De undervisar läkare och sjuksköterskor och ingår i en läkemedelsgrupp tillsammans med alla sjuksköterskor som har läkemedelsansvar. De arbetar också med läkemedelsavvikelser som är omkring tre gånger vanligare hos barn än hos vuxna.

– Det handlar ofta om doser, det finns inte lika mycket evidens vid behandling av barn. Ibland blir det fel, eller skulle ha kunnat gå fel, och då får man försöka hitta lösningar för att minimera riskerna, säger Nikita Narshi Book.

De samarbetar också kring ePed, erfarenhets- och evidensbaserat beslutsstöd för säker läkemedelshantering till barn. ePed utvecklas i ett samarbete mellan barnsjukhus i Sverige och har sin centrala redaktion på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Malene Bokinge och Nikita Narshi Book ingår i den lokala redaktionen i Östergötland.

Eftersom FASS inte är anpassad för barn, och speciellt inte för prematurer, så är ePed ett viktigt stöd i arbetet.

– Jag har inte använt FASS många gånger sedan jag kom hit, det är alltid ePed man använder i första hand, säger Malene Bokinge.

Nikita är en del av teamet och bidrar dagligen med sin kompetens. Hon avlastar sjuksköterskorna i vården av svårt sjuka barn och medverkar till att öka patientsäkerheten.

Frida Carlsson, vårdenhetschef på neonatal-IVA.

I nära samarbete med en apotekarkollega på avdelningen för Klinisk farmakologi, Johanna Lind Zickerman, arbetar de även med barnklinikens ordinationsmallar. Det är ett verktyg som hjälper läkarna att ordinera läkemedel på ett strukturerat och säkert sätt i enlighet med ePed, till exempel utifrån kroppsvikt. I ordinationsmallarna står det även hur läkemedlen ska iordningsställas för att det ska bli rätt.

Att apotekarna på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus är uppskattade råder det inget tvivel om. På neonatal-IVA har man haft apotekare sedan 2015 och vet deras värde. – Nikita är en del av teamet och bidrar dagligen med sin kompetens. Hon avlastar sjuksköterskorna i vården av svårt sjuka barn och medverkar till att öka patientsäkerheten. Hon bidrar också till det preventiva arbetet och den mer långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Frida Carlsson, vårdenhetschef på neonatal-IVA.

Nikita Narshi Book och Malene Bokinge har valt att arbeta med barn. De samarbetar mycket kring långsiktiga frågor som läkemedelsavvikelser och ePed.

H. K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

 •  H. K. H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus ligger i Linköping.
 • På sjukhuset finns fyra slutenvårdsavdelningar som bedriver högspecialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år.
 • På neonatal-IVA bedriver man högspecialiserad intensivvård av för tidigt födda barn i kombination med familjevård där barnen vårdas tillsammans med sina föräldrar.
 • Det finns även öppenvård i Linköping och Motala med specialistmottagningar, barn-rehabilitering, dagsjukvård, hemsjukvård och lekterapi.

Mest läst