Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förslaget om farmaceut­­sortiment välkomnas

Sveriges Farmaceuter är över lag positiva men vill att en bra arbetsmiljö med tillräcklig bemanning på apoteken ska finnas på plats först.
- Farmaceuter med sin gedigna läkemedelskunskap skulle kunna bidra till en ökad patientsäkerhet vid försäljning av dessa läkemedel, säger förbundsordförande Agnieszka Madej.

Svensk Farmaci har tidigare berättat att Läkemedelsverket fått i uppdrag av regeringen att kartlägga, analysera och föreslå åtgärder som kan förebygga och hantera bristsituationer på den svenska marknaden. Myndigheten ska bland annat titta på hur farmaceuter på apotek kan hantera situationer när läkemedel är restnoterade, hur de kan kommunicera med förskrivare om ordinationer av läkemedel och om de vid kritiska situationer ska kunna bryta en förpackning så att fler patienter får del av läkemedlet.

Läkemedelsverket har även fått uppdrag att utreda hur en reglering som innebär att vissa receptfria läkemedel enbart får säljas efter rådgivning av en farmaceut bör och kan utformas.

2018 släppte Läkemedelsverket rapporten Kartläggning av förutsättningar för behandling med receptfria läkemedel. I rapporten lyfts att det finns länder som säljer receptfria läkemedel efter rådgivning av farmaceut, så kallat farmaceutsortiment.

Nu i maj 2023 kommer regeringsuppdraget.

— Apoteken spelar en viktig roll i vårdkedjan och ett farmaceutsortiment kan både öka tillgängligheten för patienterna och avlasta hälso- och sjukvården genom att minska antalet läkarbesök. Den här kategorin av läkemedel finns redan i flera länder och vi vill nu se hur den kan införas i Sverige, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande.

“Ett borttagande av kravet på ett recept för ett visst läkemedel och i stället inkludera det i ett farmaceutsortiment skulle medföra att patienter ges möjlighet att köpa detta läkemedel utan att kontakta läkare. För patientens del skulle detta innebära en fördel i form av ökad tillgänglighet” går det att läsa i regeringsuppdraget.

Vidare står att:

“Denna fördel måste dock vägas mot riskerna i fråga om patientsäkerhet som ett borttagande av kravet på läkarkontakt kan medföra. I fråga om läkemedel som kan köpas utan förskrivning, dvs. receptfria läkemedel, skulle ett införande av en farmaceutkategori potentiellt bidra till ökad patientsäkerhet.”

— Frågan om ett farmaceutsortiment har varit aktuell i flera år, men nu åter kommit upp på agendan i och med Tidöavtalet. Sveriges Farmaceuter är över lag positiva till ett farmaceutsortiment, vi anser att farmaceuter med sin gedigna läkemedelskunskap skulle kunna bidra till en ökad patientsäkerhet vid försäljning av dessa läkemedel, säger Agnieszka Madej, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter.

Även om förbundet är positiva till ett farmaceutsortiment, behöver apoteksfarmaceuterna först och främst ha möjlighet att fokusera på grunduppdraget, som det går att läsa mer om på Sveriges Farmaceuters hemsida.

— Införandet av ett farmaceutsortiment innebär ytterligare arbetsbörda för våra redan hårt belastade apoteksfarmaceuter. En bra arbetsmiljö med en tillräcklig bemanning på apoteken behöver finnas på plats först, annars riskerar allt annat att falla platt, säger Agnieszka Madej.

I Läkemedelsverkets uppdrag ingår också att utreda vilken utbildning och fortbildning de farmaceuter ska ha som ska ge råd till kund inför försäljning av läkemedel i detta sortiment.

— Ett införande av farmaceutsortiment kräver även att det kopplas ihop med krav på arbetsgivaren att en adekvat kontinuerlig farmaceutisk fortbildning tillhandahålls, säger Agnieszka Madej.  

Sveriges Apoteksförening har länge förespråkat införandet av ett farmaceutsortiment. Förra året anordnade de ett seminarium ihop med Läkemedelsverket där möjligheter och utmaningar diskuterades.

Nu välkomnar de regeringsuppdraget.

— Det är oerhört glädjande att regeringen vill införa ett farmaceutsortiment, något som apoteken har uttryckt ett behov av länge. Glappet mellan receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel är ibland onödigt stort. Apotekens farmaceuter har hög kompetens att säkerställa korrekt och trygg läkemedelsanvändning säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Senast den 31 maj 2024 ska Läkemedelsverket lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet. Läkemedelsverket ska enligt uppdraget utföra uppdraget i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) samt berörda professionsorganisationer inklusive Sveriges farmaceuter som då kommer att kunna påverka och värna medlemmarnas intressen.

Läs mer>>

Läkemedels­verket ser över hur farmaceuter kan hantera läkemedels­bristen

Läkemedels­verkets nya regerings­uppdrag välkomnas

EU:s hälsoministrar i möte om läkemedelsbrist i Stockholm

“Apoteken måste få erbjuda annan styrka eller annat preparat”

Mest läst