Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Apoteken måste få erbjuda annan styrka eller preparat”

Apoteken måste få erbjuda annan styrka, beredningsform eller läkemedelssubstans när det som står på kundens recept inte finns, anser Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.
- Vi bör få möjlighet att lösa problemen, säger Johan Wallér.

Apotekens europeiska branschorganisation PGEU visar i en ny rapport att problem med läkemedelabrister nu finns i samtliga 24 länder och alla klasser av läkemedel fortsätter att påverkas.
Dessutom har ökningen av luftvägsinfektioner under de senaste veckorna lett till en ökad efterfrågan på antibiotika som exempelvis amoxicillin särskilt för pediatrisk användning.
PGEU uppmanar nu till akuta åtgärder.

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

— Det är en aktuell fråga och den har varit aktuell i många år. Det som är oroväckande är att problemen inte försvinner utan tvärtom att problemen förvärras och det är det som PGEU-rapporten bekräftar, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

PGEU har gjort en enkät som visar att i genomsnitt lägger anställda åtminstone sju timmar i veckan på att hantera läkemedelsbrist, och hitta alternativa lösningar åt patienterna.

— Det här är tid som vi skulle kunna lagt på andra viktigare saker och läkemedelsbristen skapar en jättestor oro hos patienterna, säger Johan Wallér.

Han beskriver det som en oroväckande situation men samtidigt påpekar han att det i de allra flesta fallen när det saknas läkemedel så finns det alternativ.

— Det som upprör mig mest, eller det jag blir irriterad över, vid sidan av att det här givetvis är ett patientproblem och det har jag full respekt för, är att det skylls på apoteken, säger Johan Wallér och fortsätter.

— ”Ut med sminket och in med läkemedlen”, ”när vi hade ett monopol så fungerade det här perfekt”. Det är myter och felaktiga uppfattningar om hur läkemedelsförsörjningen faktiskt fungerar. Det här är läkemedel som vi inte kan beställa, de finns inte.

I en debattartikel i Dagens Nyheter kommer Johan Wallér med flera förslag på hur problemen ska kunna lösas. Enklaste lösningen anser han borde vara förbättrad information och kommunikation.

— Vi har ett väldigt digitaliserat samhälle i Sverige med en väl uppbyggd it-infrastruktur som gör att informationen som finns hos en myndighet lätt kan föras över till förskrivarledet, säger Johan Wallér.

— Vi behöver ett system som gör att läkaren i förskrivningsögonblicket får information om att läkemedlet inte går att få tag på. Läkaren kan då direkt fundera på alternativ och vi slipper få patienter som springer runt i panik och ångest och letar efter ett läkemedel som inte finns. Jag blir alldeles upprörd över hur dumt det är.

Johan Wallér vill även möjliggöra byten mellan olika förpackningsstorlekar, byte till annan styrka och dosering, annan beredningsform eller i vissa fall byte till annan läkemedelssubstans med liknande effekt.

— När vi skriver att apoteksfarmaceuterna ska få större flexibilitet så handlar det inte om att nu ska det bli vilda västern och farmaceuter ska ta över läkarnas uppgift och förskriva läkemedel. Vi menar att man ska kunna få möjlighet att lösa problemen men göra det på ett säkert, kontrollerat och reglerat sätt, säger Johan Wallér.

— Ska vi kunna göra någonting i dag så vi måste vi ha kontakt med förskrivaren. Och att stå en fredag kväll klockan åtta och försöka få tag på en förskrivare…jag säger bara lycka till. Det går inte.

Mest läst