Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

EU:s hälso­ministrar i möte om läkemedels­brist i Stockholm

Fokus kommer att ligga på vikten av att återställa balansen mellan tillgång till läkemedel och överkomlig prissättning för dessa i EU.

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Som en del av ordförandeskapet möts EU:s hälsoministrar på Scandinavian XPO i Stockholm för ett informellt möte den 5 maj. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) är mötets värd och ordförande.

Mötet har enligt ett pressmeddelande tillgång till läkemedel som övergripande tema. Programmet kommer att fokusera på läkemedelsbrist och krisberedskap, och hur EU och medlemsstaterna kan säkerställa tillgång till läkemedel – både nya och äldre – i det dagliga arbetet i icke kristid. Fokus kommer att ligga på vikten av att återställa balansen mellan tillgång till läkemedel och överkomlig prissättning för dessa i EU.

Många nya läkemedel är väldigt kostsamma när de lanseras på marknaden, och det gör det svårare att nå en prissättning som är överkomlig för både patienterna och de som betalar. Samtidigt är marknadsfördelarna med att utveckla nya läkemedel för icke tillgodosedda medicinska behov – såsom nya antibiotika – ibland otillräckliga för att skapa incitament för den forskning och utveckling som behövs.

En av frågorna på dagordningen är hur man kan ta fram effektiva och samordnade lösningar på de identifierade utmaningarna för att främja tillgången till både innovativa och väletablerade produkter och samtidigt upprätthålla hälso- och sjukvårdssystemets hållbarhet.

— Mötet äger rum vid en tidpunkt då Europa upplever efterdyningarna av covid-19-pandemin, och den satte våra nationella hälso- och sjukvårdssystem under hård press. Problemet med läkemedelsbrist har länge varit en utmaning, och det förvärrades ytterligare under pandemin, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett uttalande på ordförandeskapets hemsida.

Under dagen kommer hälsoministrarna också att hålla en informell lunchdiskussion om hälso- och sjukvårdssituationen i Ukraina. Ministrarna kommer att diskutera hur hälso- och sjukvårdssystemet kan utvecklas och frågan om medlemsstaternas stöd till återhämtningen.

Delar av mötet kommer att sändas på SVT Play.

I samband med mötet i Stockholm mellan EU:s hälsoministrar samlas den 4 maj även ministrarna med ansvar för sysselsättning och sociala frågor. På deras agenda står diskussioner kring hur bristande matchning mellan kompetens och arbetstillfällen kan förebyggas i tider av omställning samt hur tillräckligt och hållbart socialt skydd kan skapas i ljuset av den demografiska utvecklingen med åldrande befolkning. Värdar för det mötet är Mötet kommer att ledas av Sveriges arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Även delar av det mötet sänds på SVT Play.

Läs mer>>

Toppmöte i Malmö för att hitta lösningar på läkemedelsbristen

Klart med böter för företag som inte informerar om läkemedelsbrist

Många länder har avgifter – men svårt att veta hur stor nytta de gör

Mest läst