Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedels­verkets nya regerings­uppdrag välkomnas

Sveriges Apoteksförening och Lif välkomnar Läkemedelsverkets nya regeringsuppdrag – att utreda hur läkemedelsbristen kan förebyggas, bland annat genom att farmaceuter får ett utökat mandat.

I slutet av förra veckan gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att se över hur läkemedelsbristen i Sverige kan hanteras och förebyggas. Läkemedelsverket ska bland annat utreda hur farmaceuter kan spela en större roll i hanteringen av problemet. De ska föreslå åtgärder för att farmaceuter bättre ska kunna kommunicera med förskrivare om ordination när läkemedel är restnoterade. De ska också utreda om det är lämpligt att farmaceuter vid kritiska situationer ska kunna bryta en förpackning så att fler patienter får del av läkemedlet.

— Det är mycket glädjande att Läkemedelsverket har fått flera uppdrag för att minska de negativa konsekvenserna när det råder brist på läkemedel. Detta ligger helt i linje med förslag som vi sedan länge har fört fram. Det är ofta vid apoteksdisken som bristsituationer behöver hanteras och farmaceuterna behöver fler verktyg för att säkerställa att patienter får sina läkemedel, kommenterar Johan Wallér, vd på Svensk Apoteksförening i ett skriftligt meddelande.

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

Svensk Apoteksföreningen skrev redan i januari en debattartikel i Dagens Nyheter där de lade fram flera förslag på hur problemen med läkemedelsbrist skulle kunna lösas, bland annat genom förbättrad kommunikation mellan förskrivare och farmaceuter och genom att apotek får möjlighet att erbjuda läkemedel av annan styrka eller ett annat preparat om alternativ finns.

Johan Wallér tycker dock inte att Läkemedelsverkets nya uppdrag är tillräckligt. Mer behöver göras för att hantera själva grunden till problemet.

— Det behöver ställas skarpare krav på läkemedelsbolagen att se till att läkemedel finns tillgängliga och information om brister behöver nå ut till förskrivare, apotek och patienter omedelbart när en brist uppstår. Det fungerar inte idag, kommenterar han.

De forskande läkemedelsföretagen, Lif, välkomnar Läkemedelsverkets nya uppdrag och tror att ett utökat mandat för farmaceuter kan underlätta hanteringen vid restsituationer.

— Lif håller med om att lagstiftningen behöver ses över så att farmaceuter kan få större möjligheter att agera för att lösa problemet på plats på apoteket, så länge patientsäkerheten inte äventyras. Det underlättar för både patienten och sjukvården som då slipper lägga ned tid på att hitta alternativa behandlingar, säger Bengt Mattson, Lif:s expert på läkemedelsförsörjning, enligt Lif:s webbplats.

Bengt Mattson, LIF:s expert på läkemedelsförsörjning.

Lif är också positiva till att Läkemedelsverket ska kartlägga hur andra länder arbetar för att hantera läkemedelsbrist.

— Lif samarbetar redan med läkemedelsmyndigheterna för att stärka kunskapsläget och vi kommer fortsätta att vara behjälpliga med att hitta best practice för Sverige att lära sig av. Vi jobbar med detta inom ramen för vårt internationella arbete och bistår gärna Läkemedelsverket. Det finns mycket kunskap att ta tillvara, särskilt som läkemedelsförsörjning är en komplex och global affär.

Läkemedelsverkets nya uppdrag

Läkemedelsverkets ska bland annat:

  • kartlägga hur bristsituationer hanteras i andra länder.
  • föreslå åtgärder för att farmaceuter bättre ska kunna kommunicera med förskrivare om ordination av läkemedel.
  • utreda om en författningsändring är lämplig för att farmaceuter ska kunna hantera utlämnande av läkemedel som inte finns tillgängligt.
  • utreda om det är lämpligt att farmaceuter ska kunna bryta en förpackning så att fler patienter får del av läkemedel under kritiska restsituationer.
  • utreda om parallellhandlade läkemedels och licensläkemedels tillgänglighet kan öka.
  • utreda om Läkemedelsverket genom sin tillsynsverksamhet kan förebygga att restsituationer uppstår.

Källa: Socialdepartementet

Läs mer >> Läkemedels­verket ser över hur farmaceuter kan hantera läkemedels­bristen

”Apoteken måste få erbjuda annan styrka eller preparat”

Mest läst