Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedels­verket ser över hur farmaceuter kan hantera läkemedels­bristen

Brist på olika läkemedel blir allt vanligare, både i Sverige och andra EU-länder. Nu ska Läkemedelsverket se över hur det kan förebyggas, bland annat hur farmaceuter på apotek kan hantera problemet.

— Varje gång som en patient inte får tillgång till sin medicin utgör det en risk och det här är ett eskalerande problem vars effekter ökar bördan i sjukvårdssystemet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), som ska diskutera problemet med EU:s hälsoministrar i Stockholm idag, i ett pressmeddelande. 

— Vi behöver också se över befintlig lagstiftning på nationell nivå för att förebygga att rest- och bristsituationer uppstår, säger hon vidare.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga analysera och föreslå åtgärder som kan förebygga och hantera bristsituationer på den svenska marknaden. Myndigheten ska bland annat titta på hur farmaceuter på apotek kan hantera situationer när läkemedel är restnoterade, hur de kan kommunicera med förskrivare om ordinationer av läkemedel och om de vid kritiska situationer ska kunna bryta en förpackning så att fler patienter får del av läkemedlet.

— Brist på viktiga läkemedel är ett stort problem för vården, för apoteken, för den enskilde patienten och för vårt samhälle. En brist slår blint, många gånger mot patienterna med störst behov. Vi vill göra mer för att motverka och lindra konsekvenserna av bristsituationer, säger Veronica Arthurson, direktör för verksamhetsområde Användning på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Veronica Arthurson, direktör för verksamhetsområde Användning på Läkemedelsverket.

Myndighetens uppdrag ska delredovisas till regeringen senast den 31 maj 2024 samt redovisa resterande delar senast den 15 februari 2026.

Läkemedelsverkets nya uppdrag

Läkemedelsverkets ska bland annat:

  • kartlägga hur bristsituationer hanteras i andra länder.
  • föreslå åtgärder för att farmaceuter bättre ska kunna kommunicera med förskrivare om ordination av läkemedel.
  • utreda om en författningsändring är lämplig för att farmaceuter ska kunna hantera utlämnande av läkemedel som inte finns tillgängligt.
  • utreda om det är lämpligt att farmaceuter ska kunna bryta en förpackning så att fler patienter får del av läkemedel under kritiska restsituationer.
  • utreda om parallellhandlade läkemedels och licensläkemedels tillgänglighet kan öka.
  • utreda om Läkemedelsverket genom sin tillsynsverksamhet kan förebygga att restsituationer uppstår.

Källa: Socialdepartementet

Läs mer >>

EU:s hälsoministrar i möte om läkemedelsbrist i Stockholm

Toppmöte i Malmö för att hitta lösningar på läkemedelsbristen

Klart med böter för företag som inte informerar om läkemedelsbrist

“Apoteken måste få erbjuda annan styrka eller annat preparat”

Mest läst