Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ibland kan det vara rätt att neka expediering vid missbruk

Det finns ett lagligt utrymme att neka en expediering vid misstänkt missbruk, men det är en svår avvägning som måste göras av varje farmaceut i det enskilda fallet.

Läkemedelsverket har inte gjort någon ny tolkning av lämplighetsparagrafen i sin föreskrift om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Det står klart efter det dialogmöte som myndigheten hade med apoteksbranschen i slutet av förra veckan.

Men riktigt hur föreskriften ska tolkas är lite svårare att beskriva. Det närmaste en tydlig förklaring som går att få är att det beror på omständigheterna och varje farmaceut måste göra en professionell bedömning.

— Det är absolut inte så att apoteken har något särskilt uppdrag när det gäller att förhindra eller upptäcka missbruk. Föreskriften ger ett utrymme att neka expediering, men det är en bedömning som man får göra i det enskilda fallet. Det blir en avvägning mellan tillhandahållandeskyldigheten och risken för en skada om man lämnar ut läkemedlet. Och det är inte enkelt, säger Gustav Sjöstrand, läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket som höll i dialogmötet.

Bakgrunden är den förvirring som uppstod i februari efter att tidningen Dagens Medicin uppmärksammat ett fall där en kvinna lyckats få ut 230 recept på narkotikaklassade läkemedel från olika läkare under en fyraårs-period. Frågan var om kvinnan hade kunnat stoppats av apotekspersonalen. Nej, sa företrädare för farmacin och apoteksbranschen. Jo, sa Läkemedelsverket. Men nu verkar det alltså som att frågan mest landar i ett nja.

Sedan den 1 juli 2020 ska alla elektroniska recept vägas in i lämplighetsbedömningen och sedan den 1 maj 2021 även alla utlämnade läkemedel. Det öppnar för större möjligheter att bedöma en förskrivning som olämplig vilket gör det möjligt att neka en expediering.

Gustav Sjöstrand, läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket.

— I första hand ska man dock vända sig till förskrivaren för att få klargjort om det är en lämplig förskrivning. Men det är inte alltid enkelt för då hamnar man kanske i andra frågor som har med sekretess att göra, säger Gustav Sjöstrand.

Han poängterar flera gånger att detta inte är en enkel fråga där det är möjligt att ge raka besked.

— Jag skulle säga att detta är något av det svåraste man kan råka på ute på ett apotek, säger han.

Och att det handlar om svåra avvägningar visar inte minst Gustav Sjöstrands försök att förklara Läkemedelsverkets position i frågan:

— Är det rätt att neka expediering vid läkemedelsmissbruk? Det kan man inte säga att det är generellt. Handlar detta om att man ska förhindra ett läkemedelsmissbruk? Nej det gör det inte. Men ett läkemedelsmissbruk kan vara en sådan omständighet som gör det rätt att neka expediering, säger han.

Den som väntar på en tydligare förklaring än så får sannolikt vänta.

— Vi ser att det skulle vara olyckligt att gå ut med en detaljerad vägledning eftersom vi aldrig kommer att kunna beskriva alla fall som apotekspersonalen kan stöta på, säger Gustav Sjöstrand.

Lämnar ni inte apotekspersonalen i sticket då?

— Det kan man kanske tycka, å andra sidan är alternativet att vi skulle ha en detaljerad beskrivning av vissa fall, men inte andra. Och då skapar det ytterligare osäkerhet istället, säger han.

Det troliga är dock att sista ordet inte är sagt i den här frågan.

— Vi kommer sannolikt att behöva ha en fortsatt dialog med branschen om detta. Visar det sig att det behövs vägledning kring vissa utfall då kanske vi ska ha det, men det är för tidigt att säga nu, säger Gustav Sjöstrand.

Läs mer:
Apotek vill ha tydlighet kring regler om att neka expediering
Läkemedelsverket vill nu reda ut oklarheter i regeltolkning

Andra läser