Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket vill nu reda ut oklarheter i regeltolkning

Efter förvirringen kring hur Läkemedelsverkets föreskrift om lämplighetsbedömning ska tolkas vill nu myndigheten sitta ner med apoteksbranschen och reda ut frågan.

Apoteksbranschen har den senaste tiden upplevt en viss förvirring kring hur Läkemedelsverkets föreskrift kring lämplighetskontroll av patientens recept ska tolkas. När regelverket infördes angav Läkemedelsverket, enligt uppgift, att det inte skulle användas för att kontrollera misstänkt missbruk, men i en artikel i Dagens Medicin menade Malin Eklöf, läkemedelsinspektör vid Läkemedelsverket att det visst var möjligt. Bakgrunden är ett rättsfall där en kvinna har lyckats få läkare att skriva ut över 230 recept på narkotikaklassade läkemedel under fyra års tid.

Ingen av de fem stora apotekskedjorna hade uppfattat den nya tolkningen och således inte heller kommunicerat ut den till sina anställda. Den förändrade tolkningen av föreskriften gjorde med andra ord en redan komplicerad fråga än mer komplicerad varvid samtliga apotekskedjor efterlyste ett skriftligt förtydligande, något vi rapporterade om igår.

Nu vill Läkemedelsverket bringa ordning i förvirringen genom att ta en dialog med apoteksbranschen om vad som behövs för att tydliggöra frågan.

Malin Eklöf, läkemedelsinspektör, Läkemedelsverket.

— Vi kommer att försöka reda ut detta så att det blir tydligt för alla, samt om det behövs något skriftligt eller vad som behövs, säger Malin Eklöf, läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket.

Hon menar att det bästa sättet är att föra diskussionerna med apoteksbranschen via Sveriges Apoteksförening.

— Vi kommer att ta en dialog med branschen om vad som behöver förtydligas och på vilket sätt, säger Malin Eklöf.

Det är en lösning som apoteksbranschen är nöjd med.

— Det verkar vara ett bra sätt att nå en samsyn så att alla vet vad som gäller. Vi har ett kvalitetsråd som är ett upparbetat forum och där skulle en sådan fråga kunna hamna. Vi har möten 2–3 gånger per halvår, men kan också hantera ärenden mellan mötena via mejl, säger Helena Calles, regulatoriskt ansvarig på Apotek Hjärtat.

Läs mer: Apotek vill ha tydlighet kring regler om att neka expediering

Andra läser