Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV: Möjligt med utbyte av biologiska läkemedel på apotek

Biologiska läkemedel kan bytas till andra eller motsvarande läkemedel på apotek, det framgår av en rapport från Läkemedelsverket.

Det system som finns idag för att bedöma utbytbarhet och utbyte på apotek gör det rättsligt möjligt att applicera på biologiska läkemedel, vilket innebär att de kan bytas till andra eller motsvarande läkemedel på apotek. Men om en sådan förändring blir aktuell, finns det flera faktorer att ta hänsyn till för att ett utbyte ska kunna göras patientsäkert, skriver Läkemedelsverket i en slutrapport till regeringen enligt ett pressmeddelande.

I en delrapport från september 2023 kom Läkemedelsverket fram till att så kallad multipel switch (upprepade byten efter förskrivning av läkare till eller mellan biosimilarer och deras referensläkemedel) av biologiska läkemedel inte skulle innebära ett problem ur ett effekt- eller säkerhetsperspektiv.

Nu har Läkemedelsverket alltså undersökt möjligheten till att utöver switch också tillämpa utbyte för biologiska läkemedel på apotek. “Rapporten är framtagen efter dialog med olika intressenter och belyser möjliga och förväntade effekter av utbyte på apotek för biologiska läkemedel,” skriver myndigheten i pressmeddelandet.

Läkemedelsverket räknar upp ett antal slutsatser i sin slutrapport:

  • Patienten behöver, för en effektiv och säker behandling, lära sig hantera ett nytt hjälpmedel (till exempel en förfylld penna eller en förfylld spruta) för att kunna administrera läkemedlet korrekt. Detta kommer öka behovet av information på apoteket.
  • Otillräcklig information skulle kunna öka risken för en felbehandling och för en noceboeffekt, alltså en negativ förväntan på en behandling, om patienten inte är trygg med sin behandling.
  • Det råder viss osäkerhet kring de medicinska konsekvenserna av täta byten eftersom evidensen för multipel switch fortfarande är begränsad. Utbytesperiodens längd bör därför vara minst 6 månader.
  • Frågor om lagerhållning, leverans och retur av kylvaror på apotek bör utredas vidare.
  • En ekonomisk analys bör göras där vinsten – i form av lägre kostnader för läkemedel i den situation där byte sker inte bara i form av switch utan även i form av utbyte på apotek – ställs emot de ökade kostnaderna för informations- och andra insatser för att minimera risken för felbehandling.
  • Om fortsatt utredning visar att biologiska läkemedel ska kunna bytas ut på apotek, bör det införas stegvis.
  • Barn under 18 år bör undantas från byte inledningsvis till dess mer erfarenhet finns vad gäller multipel switch hos barn och det nya utbytessystemet nått acceptans hos förskrivarkår och patienter.

Mest läst