Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Anmälan avvisas – konflikten utreds inte

Den tidigare konflikten inom Sveriges Farmaceuters styrelse kommer inte att utredas av Arbetsmiljöverket, som avvisat den anmälan om kränkande särbehandling som skyddsombudet gjorde i våras.

Motiveringen som Arbetsmiljöverket ger är att styrelsen och ordföranden inte kan ses som anställda eftersom de har ett ideellt uppdrag. Det gör att arbetsmiljölagstiftningen inte går att tillämpa.

Svensk Farmaci har tidigare skrivit om konflikten inom förbundet och om anmälan till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden till anmälan är den konflikt inom förbundsstyrelsen som blossade upp i september förra året efter att Sandra Jonsson valdes till ordförande under sittande ordinarie fullmäktigemöte.

På grund av avhopp valdes det aldrig någon ny styrelsen och den gamla blev kvar som interimsstyrelse, med Sandra Jonsson som ordförande. Efter händelsen blev stämningen allt mer infekterad varpå en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket angående kränkande särbehandling gjordes.

I anmälan angavs bland annat att flera inom styrelsen kontaktat skyddsombudet med synpunkter på samtalsklimatet som vissa av deltagarna i styrelsen uppfattar som kränkande särbehandling. Ett annat arbetsmiljöproblem som lyftes fram var att förbundsordföranden Sandra Jonsson “flaggat för en brist på balans mellan arbetstid och resurser då styrelsen beslutat att halvera dennes tid för uppdraget, jämfört med den tidigare ordföranden”.

Men nu har alltså Arbetsmiljöverket avvisat ärendet, vilket betyder att myndigheten inte kommer att ta ställning till det.

Andra läser