Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Målet: Farmaceuter ska sticka kunder på svenska apotek

Fackförbund, apotekskedjor och branschorganisation är överens om att apoteks­personal borde få vaccinera – åtminstone på sikt. Kanske blir det även ett sätt att rädda hotade jobb.

I december 2020 skickade Sveriges Farmaceuter till­sammans med Sveriges ­Apoteksförening ett brev till socialminister Lena Hallengren där de erbjöd regeringen möjligheten att öka tillgängligheten till covid-19-vaccin genom att ge farmaceuter rätten att rekvirera och administrera vaccin.

Erbjudandet mottogs inte positivt. Socialminister Lena Hallengren svarade i början av februari i år att det inte var aktuellt att ändra regelverket eftersom regionerna inte bedömde att de behövde någon hjälp med vaccineringen. Apoteksbranschen förlorade det slaget, men verkar inte ha gett upp hoppet i vaccinfrågan.

– Generellt känner jag att vi som farmaceuter är relativt underutnyttjade och vi skulle kunna göra mer. Jag skulle vilja se detta mer långsiktigt. Att vi gemensamt framöver kan jobba för att se hur farmaceuter kan stötta hälso- och sjukvården, inte bara med vaccinationer utan även annat. Men just nu i den här akuta covid-19 situationen är det nog bättre att ligga lågt och jobba på detta när pandemin förhoppningsvis är över, säger Carin Svensson, som är tillförordnad förbundsdirektör i Sveriges Farmaceuter.

Carin Svensson, tillförordnad förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter.

Frågan om vaccinering på apotek förenar fackförbund och apotekskedjor där alla ser fördelar med att utveckla ­profession och verksamhet mer mot hälso- och sjukvården.

– Vi har medarbetare med en hög utbildningsnivå. Deras profession kan göra mer nytta än vad de gör idag genom att man använder dem bredare i samhället. Här inspireras ju vi av exempel i omvärlden, säger Ann Carlsson, vd för statliga Apoteket AB.

Vi skulle kunna bidra till att öka vaccinationsgraden i samhället.

Ann Carlsson, Apoteket AB

Hon anser att farmaceuter ska få vaccinera på apotek och menar att det är bra både för apoteken och farmaceuterna.

– Enkelt kan man säga att det är ett sätt för oss att bli mer relevanta för Sveriges medborgare, men också ett sätt att utnyttja en kompetens som redan idag möter så stor andel av medborgarna i Sverige. Vi har ju så stor träffyta eftersom vi har så många apotek. Jag ser att det är en lite outnyttjad del av en professions möjligheter att göra nytta för att främja samhällshälsan.

Ann Carlsson, vd för statliga Apoteket AB.

Men huvudargumentet för att apotekspersonal ska börja ge vaccin är vare sig att det är företagsstrategiskt eller professionsutvecklande – utan att det är bra för folk.

– Det förenklar för medborgarna och ökar tillgängligheten till vaccin. Vi är ganska många apotek som står med öppna dörrar där ute. På det sättet skulle vi kunna bidra till att öka vaccinationsgraden i samhället, säger Ann Carlsson.

Hon lyfter fram att även om vissa apotek saknar lämpliga utrymmen så är det många som redan idag upplåter utrymmen för vaccinationer som görs av vårdpersonal. Andra har hälsorum där de utför hälsotjänster som blodtryckskoll och liknande. Lokalfrågan är inte ett hinder.

Vissa apotek har då fått mindre att göra och vissa riskerar till och med nedläggning. Då kan en sådan här uppgift vara ett sätt att rädda kvar jobb.

Carin Svensson, Sveriges Farmaceuter

Det råder stor enighet i branschen om att nu inte är tidpunkten att föra frågan framåt utan att det kommer att bli ett långsiktigt arbete.

– Vi har stor respekt för att socialministern mitt i en pandemi avvaktar en regeländring, säger Ann Carlsson som kommentar till Lena Hallengrens kategoriska nej.

– Det är svårargumenterat när regionerna säger att de inte behöver någon hjälp. Men alla anar väl att covid-­vaccinering kommer att bli en återkommande vaccinering som ska genomföras årligen eller något liknande. Då ska detta in i en normal verksamhet och jag kan mycket väl se att apoteken kan vara en del i sådana vaccinationer, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

I ett läge där apotekspersonal är överrepresenterad i sjukskrivningsstatistiken verkar det kanske märkligt att deras fackförbund argumenterar för fler arbetsuppgifter. Men även det behöver ses i ett längre perspektiv, enligt Carin Svensson på Sveriges Farmaceuter:

– I dagsläget är många apotek minimibemannade och där finns helt enkelt inget utrymme för detta. Men samtidigt har en hel del av apotekens expeditioner flyttat över till nätet under den här pandemin. Vissa apotek har då fått mindre att göra och vissa riskerar till och med nedläggning. Då kan en sådan här uppgift vara ett sätt att rädda kvar jobb.

Mer om Vaccinationer på apotek

Mest läst