Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter som ger vaccin – en framgång i flera länder

Frågan om farmaceuter på apotek ska vaccinera har aktualiserats under pandemin. I Sverige har regeringen än så länge sagt nej – men i många andra länder har apotekspersonal stuckit patienter länge. Något som har bidragit till att fler vaccinerats mot säsongsinfluensa.

Både Världshälsoorganisationen, WHO, och Europeiska unionens ministerråd rekommenderar att 75 procent av befolkningen över 65 år vaccineras mot säsongsinfluensa. Den siffran är Sverige långt ifrån. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten vaccinerades 53 procent av den svenska befolkningen över 65 år säsongen 2019/2020. Och det är ingen coronaeffekt som spökar, de två föregående säsongerna var siffrorna likartade.

Det finns gott om länder som lyckats skydda sina äldre mot säsongsinfluensan betydligt bättre än vad Sverige gör däribland Australien, Storbritannien, Kanada, Irland, USA och Portugal. Det kan såklart finnas flera förklaringar till den högre vaccinationsviljan i dessa länder, men en gemensam nämnare är att apotekspersonal i dessa länder har utfört vaccinationer på apotek under många år.

I Storbritannien började man redan 2002 med att låta apotekare utföra vaccinationer på apotek, i början i begränsad skala. 2005 utökades systemet och några år senare hade täckningsgraden för influensavaccin ökat kraftigt. Något som i första hand tillskrevs den ökade vaccineringen på apotek.

– Jag vet också att man både på Irland och i Portugal har oerhört positiva erfarenheter från apotekens medverkan i vaccinprogrammen för säsongsinfluensan. Man nådde en mycket högre andel patienter som var riskpatienter med hjärt-kärlsjukdomar, säger Lars-Åke Söderlund, apotekare och ordförande för FIP:s sektion för öppenvårdsfarmaci.

Lars-Åke Söderlund, apotekare och ordförande för FIP:s sektion för öppenvårdsfarmaci.

Apoteken lättillgängliga

Han berättar att Argentina var första landet i världen där farmaceuter fick ge vaccin på apotek, redan 1983, och att den internationella farmaciorganisationen FIP sedan 2011 har arbetat tillsammans med WHO för att öka antalet länder som går samma väg. 

I en rapport från 2020 kunde FIP visa att apotekspersonal kunde vaccinera på apotek i 26 länder och i ytterligare tio länder gavs vaccin på apotek av vårdpersonal, som i Sverige.

– Apotek är så lättillgängliga. Alla har nära till ett apotek och samtidigt har de generösa öppettider. Därför lyckas man nå en mycket större andel av befolkningen. Samtidigt avlastas vården så att de kan erbjuda andra vårdinsatser. Just i Portugal har apoteken blivit en väldigt tydlig del av den nationella vaccinationsstrategin, säger Lars-Åke Söderlund.

Det kan man också säga om apoteken i Storbritannien som har vaccinerat allmänheten i snart 20 år. Professor Gino Martini är forskningschef vid the Royal Pharmaceutical Society i London och just nu involverad i den brittiska vaccinationen mot covid-19. Han blir därför lite överrumplad av frågan om hur vaccineringen på apotek började i Storbritannien och vilka argumenten var för att kunna sätta igång.

– Oh herregud, det var länge sedan. Det främsta argumentet var ju tillgängligheten. Jag menar, apoteken ligger ju väldigt bra till på huvudgatorna överallt. Nu har vi givit vaccin mot säsongsinfluensa i många, många år och jag kan inte se något argument emot att göra det. Man behöver naturligtvis få en ordentlig utbildning och så måste man ha lokaler som är anpassade, så att man har ett rum för att ge vaccin och ett annat där den vaccinerade kan sitta i 10–15 minuter efteråt under övervakning för eventuella reaktioner som anafylaktisk chock, säger han.

“Finns alltid en risk”

Gino Martini betonar att förekomsten av anafylaktisk chock är väldigt låg.

– Vaccineringar är till sin natur väldigt säkra behandlingar, men det finns alltid en risk att någon har en allergi eller reagerar med en anafylaktisk chock. Det händer, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Vi har alltid adrenalininjektioner redo och ett extra rum för att hantera sådana situationer.

Gino Martini, professor och forskningschef vid the Royal Pharmaceutical Society i London.

När det gäller apotekens roll i den pågående covid-19-­vacccineringen har det hittills fungerat mycket bra, berättar Gino Martini. Storbritannien har fått upp farten i sin vaccinering och rapporterar dag efter dag nya rekord där de vaccinerar över 800 000 personer per dag mot covid-19.

– Det är för att apotekare, läkare och sjuksköterskor arbetar tillsammans, något vi har gjort länge med influensavaccinerna och nu också gör med covid-vaccinerna, säger Gino Martini, och lägger till:

– Kom ihåg att ett bra vaccin är ett dåligt vaccin om det inte används.

Stor succé i Norge

I Norge är vaccinering på ­apotek en betydligt nyare företeelse. 2017 startade ett projekt där en apotekskedja lät apoteks­personal vaccinera i samarbete med en läkare.

– Det blev stor succé och då började vi jobba fram en bransch-standard för alla apotek och så har det växt fram allt eftersom, säger Hanne Andresen, chefsfarmaceut i den norska Apotekforeningen.

För att få norska regeringens tillstånd att börja ge vaccin använde de välkända argument.

– Tillgänglighet och kompetens. Vi har många apotek med bra öppettider, vi är apoteks­personal och har god kunskap om vacciner. Sedan har inte den norska befolkningen den vaccinationstäckningsgrad som WHO har satt som mål och då vill vi bidra till att komma upp till den nivån, säger Hanne Andresen.

Hanne Andresen, chefsfarmaceut i den norska Apotekforeningen.

Enligt branschstandard krävs en speciell utbildning av ­vaccinatörer. I Norge får alla apoteksanställda gå utbildningen. Förutom apotekare och receptarier ger många apotekstekniker vacciner på apoteken.

“Ökar vaccintäckningsgraden”

Eftersom vaccinering på apotek i Norge är relativt nytt finns det ännu inga data på hur vaccintäckningsgraden i landet har påverkats. Men Hanne Andresen är övertygad om att de gör skillnad.

– Vi vet att vi vaccinerade över 100 000 personer mot säsongsinfluensan förra säsongen. Vi menar att vi absolut bidrar till att öka vaccintäckningsgraden, men vi har ännu inte någon statistik på det, säger hon.

I slutet av mars fick de norska apoteken besked om att regeringen givit dem rätten att både rekvirera och ge vaccin mot covid-19 i apoteken. Något som möttes med stor entusiasm.

– Det är väldigt positivt att vi nu har fått detta beslut. Med 4 000 vaccinatörer och 2 000 apotekare och receptarier som kan rekvirera vaccin utgör apoteken en betydande resurs, säger Hanne Andresen.

Mer om Vaccinationer på apotek

Mest läst