Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt datum satt för extra fullmäktige

Nu är det klart med nytt datum för det extra förbundsfullmäktige som sköts på framtiden i början av året.

Under ett turbulent ordinarie fullmäktige i slutet av september bordlades bland annat val till centrala poster i förbundsstyrelsen. Punkterna skulle i stället behandlas på ett extra fullmäktigemöte, som planerades till den 13 januari. Men detta sköts fram, med hänvisning till att det saknades kandidater till alla styrelseposter.

Dessutom ville man vänta in ett förslag från en arbetsgrupp som fått i uppdrag att se över behovet av en stadgekommission för att förhindra att en liknande situation som den under ordinarie fullmäktige uppstår igen.

Nu är det klart att det extra fullmäktigemötet hålls digital torsdagen den 15 april, kl 13.

Då ska delegaterna välja en ny styrelse som ska leda förbundet tillsammans med Sandra Jonsson som valdes som ordförande i höstas. Delegaterna ska även ta ställning till ett  förslag som förbundsstyrelsen tagit fram om en arbetsgrupp som ska se över stadgarna.

Andra läser