Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Takpriser kan ha bidragit till bristen på läkemedel

Den svenska modellen för att hålla priserna nere kan ha bidragit till att det allt oftare är brist på läkemedel.
- I kombination med att den svenska kronan har varit svag, så har den effekten blivit större, säger Jenny Carlsson, enhetschef på TLV till TT.

Som Svensk Farmaci tidigare har berättat fördubblades antalet restanmälda läkemedel under 2023.

Restnoterade läkemedel är ett problem i hela EU. Men i Sveriges fall kan problemet ha förstärkts av systemet med takpriser, uppger TT.

När riskerna för oönskade effekter med många restnoteringar blev tydliga gick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) snabbt ut och justerade taket för vissa produkter.

Pristaket skrevs upp med i snitt 25 procent för en rad produkter. Ytterligare en översyn pågår för att göra mer långsiktiga justeringar.

Jenny Carlsson, enhetschef på TLV understryker att pristaksystemet bara omfattar de läkemedel som finns i flera, utbytbara varianter.

— Det gör att sannolikheten för att det leder till allvarliga bristsituationer är mycket liten, säger Jenny Carlsson till TT.

Läs mer>> Klart med böter för företag som inte informerar om läkemedelsbrist

Farma­ceuter lägger tio timmar i veckan på att lösa rest­situationer

“Mindre risk att byta läkemedel än att stå utan”

“Läkemedelsbristen är ett arbetsmiljöproblem för farmaceuter”

Mest läst