Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farma­ceuter lägger tio timmar i veckan på att lösa rest­situationer

Ett europeiskt apotek lägger i genomsnitt tre gånger så mycket tid på läkemedelsbrist som för tio år sedan. Hur mycket tid man lägger i Sverige finns ännu ingen statistik på.

Apotekens europeiska branschorganisation PGEU har sammanställt sin årliga rapport som beskriver hur läkemedelsbristen har påverkat patienter och apotek runt om i Europa under 2023.

Rapporten bygger på en enkät som gått till alla apoteksföreningar i Europa.

I 65 procent av länderna har den förvärrats under 2023 och i 23 procent är den lika stor som 2022 enligt rapporten. 

— Sverige är ett av dessa länder som drabbas hårt. Under 2023 fördubblades antalet restanmälda läkemedel och i dagsläget går över 1000 olika läkemedelsförpackningar inte att beställa, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening som har bidragit till rapporten i ett pressmeddelande.

För apoteken innebär det att farmaceuterna tvingas lägga arbetstid och pengar på att söka efter läkemedel, tid som de i stället hade velat lägga på läkemedelsrådgivning.

Nästan 10 timmar i veckan lägger ett genomsnittligt europeiskt apotek på att lösa restsituationer för patienter. Det är tre gånger så mycket tid som för tio år sedan. 

Någon statistik över hur mycket farmaceuter som jobbar på apotek i Sverige lägger på att lösa problem med läkemedelsbrist för sina kunder har inte Sveriges Apoteksförening, och de har därför inte heller gett PGEU svar på just den frågan. 

De europeiska apotekens möjligheter att lösa problem för sina kunder varierar mellan länderna.

En lösning som är tillåten i hälften av Europas länder är att farmaceuterna får byta styrka eller storlek vid apoteksdisken.

Hälften av alla länder tillåter även apoteken att tillverka ett alternativt extempore läkemedel när så är möjligt.

En av fem länder tillåter farmaceuterna att byta till annan likvärdig behandling utan att först kontakta förskrivare för att lösa en akut bristsituation.

— Apoteken i Sverige vill ha större befogenheter att hjälpa patienterna vid apoteksdisken där problemen ofta upptäcks. Legitimerade farmaceuter har kompetens att avgöra när avbruten behandling ger värre konsekvenser än att patienten får ett annat likvärdigt läkemedel. Över hälften av Europas länder litar på att apoteken klarar av detta. Vi borde även i Sverige våga ändra vissa regler som kan förbättra akuta situationer för läkemedelsanvändarna, säger Johan Wallér.

Svensk Farmaci vill veta hur mycket tid du som jobbar på apotek lägger på att lösa problem med läkemedelsbrist för dina kunder? Gå in på Svensk Farmaci på Facebook eller Linkedin och svara.

Läs mer>> “Mindre risk att byta läkemedel än att stå utan”

Läkemedels­verkets nya regerings­uppdrag välkomnas

Mest läst