Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rekordmånga samtal om akuta förgiftningar

Antalet samtal till Giftinformationscentralen fortsätter att öka. Mest ökade frågorna från sjukvården, särskilt nattetid.

Giftinformationscentralens årsrapport med statistik och information för 2023 visar att telefonrådgivning, där apotekare och läkare svarar på akuta frågor om förgiftningar, besvarade 108 301 förfrågningar under året, en ökning med totalt 6,3 procent.

Frågorna ökar från både allmänhet och sjukvård med viss övervikt för sjukvården där ökningen var 8 procent jämfört med föregående år.

Frågor från sjukvården motsvarar 41 procent och andelen samtal från sjukvården har under många år visat en stigande trend, 2010 var andelen 26 procent.

Nattetid dominerar samtal från sjukvården, 61 procent.

— Samtalen från sjukvården fortsätter att öka. Inte minst samtalen som handlar om unga personer som fått allvarliga skador som nervskador och blodproppar efter upprepat bruk av lustgas. Vi ser tyvärr ingen avmattning i den trenden, säger Jenny Bång Arhammar, tillförordnad verksamhetschef vid Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande.

Under året inkom 589 frågor förfrågningar gällande lustgas jämfört med 434 frågor år 2022.

Den oroande utvecklingen gällande en kraftig ökning av samtalen kring förgiftning i självdestruktivt syfte hos flickor och unga kvinnor som sågs under åren 2021 och 2022 har planat ut och i åldersgruppen 10 – 14 år ses till och med ett trendbrott med 7 procent färre samtal.

Sedan 2020 har dock antalet frågor gällande förgiftningar orsakade av självdestruktiv handling hos unga flickor/kvinnor ökat med 65 procent.

Det finns ytterligare en oroväckande trend i samtalsstatistiken.

— Frågor om illegal narkotika och internetdroger ökade med hela 51 procent i ungdomsgruppen och med 25 procent i vuxengruppen. Det gäller både de mer traditionella drogerna som kokain, amfetamin och ecstasy men vi ser också en ökning i samtalen från unga om så kallade designer drugs. Det är en signal som vi uppmärksammat och kommer att följa framåt, säger medicinskt ledningsansvarig Johanna Nordmark Grass i pressmeddelandet.

Förgiftningar med paracetamol fortsätter att vara den i särklass vanligaste läkemedelsförgiftningen.

Läs mer >>

Fler insatser för att minska an­talet läkemedels­förgiftningar

Fler oroar sig för svamp – kraftig ökning av samtal

Sju av tio drogrelaterade dödsfall orsakas av läkemedel

Mest läst