Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler insatser för att minska an­talet läkemedels­förgiftningar

För att minska felanvändning av läkemedel har Läkemedelsverket under 2023 bland annat infört fler varningstexter i läkemedels bipacksedel och på förpackningar.

Varje år kräver läkemedels- och narkotikaförgiftningar nära 900 liv, där över en fjärdedel bedöms som självmord. Samtalen till Giftinformationscentralen om läkemedelsförgiftningar i självskadesyfte har ökat de senaste åren, särskilt gällande unga kvinnor. Såväl receptbelagda som receptfria läkemedel, och troligtvis även läkemedel som säljs olagligt, förekommer vid självskada och suicid.

Läkemedelsverket har bland annat arbetat för att öka kunskapen om läkemedelsförgiftningar och för att öka medvetenheten hos allmänhet och vårdpersonal om hur självskadehandlingar med läkemedel kan förebyggas.

— Vi har under året genomfört flera förebyggande åtgärder och ser ett stort behov av att fortsätta öka kunskapen hos både allmänhet och förskrivare om vad man kan göra, säger Brita Sjöström, projektledare vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande och fortsätter.

— Under det senaste året har vi infört särskilda varningstexter i vissa läkemedels bipacksedel och på läkemedelsförpackningar. Vi har gjort kommunikationsinsatser riktade mot föräldrar om säker förvaring i hemmet och föreläst för vårdpersonal om ökad uppmärksamhet i samband med förskrivning,

Läkemedelsverket har även arbetat med olika frågor kring uppföljning. Exempelvis har myndigheten genomfört en pilotstudie kring effekterna av narkotikaförklaring och genomlyst möjligheten för Giftinformationscentralen att bättre följa upp rådgivningen efter akuta förgiftningar.

— Under nästa år planerar vi en rad fortsatta aktiviteter. Bland annat genomför vi i samarbete med Rättsmedicinalverket en större studie för att undersöka sambandet mellan förskrivna läkemedel och dödsfall till följd av läkemedelsförgiftningar. Läkemedelsverket ska också kartlägga läkemedelsanvändningen i relation till befintliga rekommendationer för barn med psykiatriska tillstånd, säger Brita Sjöström.

Arbetet är en del i det regeringsuppdrag som Läkemedelsverket fick i juni 2022 som syftar till att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention med fokus på en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning.

Brita Sjöström är samordnare för regeringsuppdraget som ska genomföras med berörda myndigheter och andra aktörer och slutredovisas senast den 1 december 2025.

Läs mer>> Sju av tio drogrelaterade dödsfall orsakas av läkemedel

Mest läst