Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Välkomnar att regeringen säger nej till försämrat dataskydd

För att motverka läkemedelsbrist och säkra konkurrenskraften vill regeringen att dataskyddet ska vara starkt, vilket välkomnas av Jessica Martinsson, vd för Sweden Bio.
- Läkemedel ska fortsatt vara en svensk basnäring, säger Jessica Martinsson.

Efter att ha tidigare ha försenats flera gånger presenterade EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, den 26 april 2023 ett förslag på revidering av den 20 år gamla europeiska läkemedelslagstiftningen, det så kallade läkemedelspaketet.

Den svenska regeringen skickade ut förslaget på remiss till 121 instanser. Många av dem välkomnade förslaget med flera hade synpunkter på att tiden för dataskydd förkortas från åtta till sex år.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) skriver nu i ett gemensamt uttalande att för att säkra långsiktig konkurrenskraft måste det lagstadgade dataskyddet för nya läkemedel vara starkt.

“Vi har inte råd att äventyra tillgången till innovativa behandlingar för patienter i Sverige och EU”, skriver de två ministrarna och fortsätter.

“Nya läkemedel når inte patienterna i EU tillräckligt snabbt, medan de flesta europeiska länder står inför brist på vanliga mediciner som antibiotika och barnparacetamol”

Siffror från SCB visar att Sverige exporterade läkemedel för 152,5 miljarder under 2023, vilket utgör 7 procent av den totala exporten. Läkemedelsexporten växte därmed med tio procent från 2022, vilket var ett anmärkningsvärt starkt år då exporten ökade 40 procent jämfört med 2021.

“Den svenska regeringen kommer därför att verka för att ett nytt regelverk ger ett transparent, förutsägbart och effektivt system med fördelaktiga förutsättningar för såväl stora som mindre läkemedelsföretag samt hälso- och sjukvården. Motsatsen skulle riskera patienters tillgång till livsnödvändiga läkemedel och behandlingar”, skriver Acko Ankarberg Johansson och Ebba Busch.

Branschorganisationen Sweden Bio tolkar uttalandet som att den svenska regeringen är emot ett försämrat dataskydd. 

— Vi välkomnar detta tydliga besked från ministrarna Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson som nu tar ställning för svensk och europeisk innovation. Projekt under utveckling behöver ett stabilt regelverk som skyddar forskningsinvesteringar inom EU. Läkemedel ska fortsatt vara en svensk basnäring, säger Jessica Martinsson, vd för Sweden Bio i ett pressmeddelande.

Att förkorta dataskyddet riskerar att göra det svårare för företag att attrahera de stora investeringar som krävs för att forska fram nya behandlingar, anser Jessica Martinsson.

Inom kort kommer EU-kommissionens förslag upp för omröstning i EU-parlamentet. 

— Vi hoppas att de svenska ledamöterna i EU-parlamentet inser konsekvenserna för svensk innovation och forskning och röstar för att behålla dataskyddet i dess nuvarande form. Patienter behöver tillgång till nya banbrytande läkemedel och det kan vi endast leverera genom att stärka europeisk och svensk läkemedels­industri, inte urholka branschens förmåga att attrahera investeringar, säger Jessica Martinsson.

Läs mer>> Ny EU-lag ska göra fler läkemedel tillgängliga till rimliga priser

Facket välkomnar förslag på ny läkemedels­lagstiftning

Svensk läkemedels­export fortsätter att slå nya rekord

Mest läst