Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svensk läkemedels­export fortsätter att slå nya rekord

Exporten av läkemedel växte med tio procent från 2022, visar nya siffror från SCB.
– De ökande exportsiffrorna visar att läkemedel utgör ett styrkeområde för Sverige som är helt avgörande att behålla och utveckla, säger Frida Lundmark på Lif.

Nya siffror från SCB visar att Sverige exporterade läkemedel för 152,5 miljarder under 2023, och läkemedelsexporten växte därmed med tio procent från 2022, vilket var ett anmärkningsvärt starkt år då exporten ökade 40 procent jämfört med 2021.

Under den senaste tioårsperioden har läkemedelsexporten vuxit med 180 procent.

Den svenska importen av läkemedel ökade också, från 66,4 miljarder kronor under 2022 till 70,5 miljarder kronor under 2023. En ökning med 6 procent.

Läkemedel ger ett positivt handelsnetto på 82 miljarder kronor. Sveriges totala handelsnetto för 2023 var 56 miljarder. Den starka läkemedelsexporten medförde således att Sverige kunde visa ett positivt handelsnetto gentemot omvärlden.

Utan läkemedelsexporten hade Sverige haft ett negativt handelsnetto på -26 miljarder kronor, konstaterar De forskande läkemedelsföretagen, Lif, i ett pressmeddelande.

— För att bibehålla den positiva trenden behöver svenska satsningar på innovation komma tillsammans med ett europeiskt ramverk som ger optimala förutsättningar. Därför är det så otroligt viktigt att Sverige tar en tydlig position för konkurrenskraft i förhandlingarna gällande översynen av EU:s läkemedelslagstiftning, säger Frida Lundmark, sakkunnig Life Science på Lif i pressmeddelandet.

Läs mer >> Svensk läkemedelsexport ökade kraftigt under 2022

Läkemedelsexporten ökar kraftigt

Mest läst