Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svensk läkemedelsexport ökade kraftigt under 2022

Svensk läkemedelsexport ökade med 39 procent under 2022, jämfört med 2021, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Sverige exporterade läkemedel för 139,4 miljarder kronor ifjol. Det är en kraftig ökning jämfört med 2021, då motsvarande siffra var 100,4 miljarder kronor. Läkemedelsexporten stod under 2022 för sju procent av den totala svenska exporten.

Den svenska importen av läkemedel ökade också, från 52,7 miljarder kronor under 2021 till 66,1 miljarder kronor under 2022. En ökning med 26 procent.

Om 2022 års läkemedelsexport- och importsiffror räknas samman framgår att branschen bidrog med ett överskott på 73,9 miljarder kronor till den svenska handelsbalansen. Totalt visar dock det svenska handelsnettot ett underskott på 46 miljarder kronor under 2022, enligt statistik från SCB

— Läkemedelsexporten har stor betydelse för den svenska ekonomin och bidrar till både hälsa, välstånd och grön omställning. Branschen skapar jobb, stärker Sverige som kunskapsnation och bidrar med skatteintäkter när svenska läkemedelsföretag exporterar sina lösningar till hela världen, säger Frida Lundmark sakkunnig på Lif i ett pressmeddelande.

Frida Lundmark, sakkunnig på Lif.

Frida Lundmark, sakkunnig på Lif

Läs mer >> Läkemedelsexporten ökar kraftigt

Andra läser