Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Facket välkomnar förslag på ny läkemedels­lagstiftning

Sveriges Farmaceuter ställer sig bakom de övergripande målen men framför en rad synpunkter i sitt remissvar.

I april presenterade EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, och EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas sitt förslag på revidering av den 20 år gamla europeiska läkemedelslagstiftningen, det så kallade läkemedelspaketet.

Den svenska regeringen skickade ut förslaget på remiss till 121 instanser. Bland dem finns alla 21 regioner, många kommuner, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Sveriges Apoteksförening, stora läkemedelsföretag och Sveriges Farmaceuter.

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast i dag, den 25 september, och i sitt remissvar välkomnar förbundet genom ordförande Agnieszka Madej och professionsutvecklare Björn Södergård kommissionens förslag till revidering av EU:s läkemedelslagstiftning och ställer sig bakom de övergripande målen med översynen.

“Intention att skapa en bättre balans mellan tillgängliggörande, rimliga kostnader och betalningsförmåga och tillgång på läkemedel är aktuell och viktig”, skriver Agnieszka Madej och Björn Södergård.

Men förbundet anser sig inte kunna tillstyrka förslaget som helhet och framför en rad synpunkter.

I förslaget föreslår kommissionen bland annat att tiden för dataskydd förkortas från åtta till sex år. Sveriges Farmaceuter anser att kortare data- och marknadsskydd riskerar att minska innovationshastigheten och då behöver det finnas andra initiativ som stimulerar forskning och utveckling. Det behövs långsiktigt stöd till grundforskningen, som utgör basen för läkemedelsindustrins utveckling, men även en ökad forskningskapacitet inom hälso- och sjukvården.

Förbundet vill även se skärpta krav för miljömässig hållbarhet under läkemedlets hela livscykel. De anser att läkemedelsbranschen måste öka transparensen gällande miljöpåverkan och i detta ingår att miljöriskbedömningar och information om tillverkningsplatser måste göras offentligt.

De vill se en tydligare preventiv reglering på EU-nivå för att förhindra bristsituationer av såväl äldre som nyare läkemedel och premiera robusta leveranskedjor och tillhandahållande av läkemedel.

Sveriges Farmaceuter påpekar även i sitt svar att avgiftsreduktion för prövningar initierade av akademiska forskare är mycket viktiga. Avgiftsreduktionen bör vara mycket betydande och ingen avgift bör tas ut om det gäller exempelvis antimikrobiella produkter, medicinska produkter för behandling av sällsynta sjukdomar samt vid livshotande tillstånd där det saknas behandlingsalternativ eller produkter som behövs vid pandemier.

Läs mer: “EU:s lagförslag kan sabotera Europas läkemedels­industri”

Regeringen ber om Sveriges Farmaceuter åsikt kring ny läkemedelslag

Mest läst