Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen ber om Sveriges Farmaceuter åsikt kring ny läkemedelslag

Fackförbundet är en av 121 svenska myndigheter, företag och organisationer som får säga sitt om det nya läkemedelspaketet.

Efter att ha försenats flera gånger presenterade EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, den 26 april ett förslag på revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen, det så kallade läkemedelspaketet.

Paketet innehåller förslag på nya regler om humanläkemedel och avser ett direktiv och en förordning.

Det syftar bland annat till att göra fler läkemedel tillgängliga till rimliga priser.

Den svenska regeringen skickar nu ut förslaget på remiss till 121 instanser. Bland dem finns alla 21 regioner, många kommuner, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), stora läkemedelsföretag och fackliga organisationer likt Sveriges Farmaceuter.

Läkemedelspaketet har möts av kritik från bland annat hälsoministrar i 19 EU-länder som tillsammans lämnat in ett så kallat non-paper, ett upprop, där de kräver “drastiska åtgärder” för att få bukt med bristen på läkemedel och restnoteringarna.

Sverige har som ordförandeland i EU inte skrivit under uppropet.

Europeiska läkemedelsbranschorgansiationen Efpias generaldirektör Nathalie Moll är starkt kritisk och anser att den nya läkemedelslagstiftningen riskerar att sabotera Europas läkemedelsindustri och “försätta europeiska patienter längre bort från sjukvårdens framkant”.

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 25
september 2023.

Läs mer>>

Ny EU-lag ska göra fler läkemedel tillgängliga till rimliga priser

”Ny läkemedelslag kan minska investeringar med miljarder”

“EU:s lagförslag kan sabotera Europas läkemedels­industri”

EU-länder kräver drastiska åtgärder för att minska bristen på läkemedel

Mest läst