Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Ny läkemedelslag kan minska investeringar med miljarder”

EU-kommissionens nya lagstiftning kan minska investeringarna med 15 miljarder euro per år varnar europeiska läkemedelsindustriföreningen Efpia.

En stor översyn av EU:s lagstiftning kring läkemedel har gjorts och nästa vecka, den 29 mars, väntas EU-kommissionen presentera ett förslag på en ny reformerad läkemedelslagstiftning.

Tidningen Politico har publicerat ett utkast till lagstiftningen som bland annat innehåller förslag på kortare patenttid för de läkemedelsföretag som inte tillgängliggör sina produkter i alla EU-länder.  

Europeiska läkemedelsindustriföreningen Efpia har reagerat på lagförslaget och anser att om det blir verklighet kommer det kraftigt påverka investeringsviljan, något som Läkemedelsmarknaden tidigare har uppmärksammat.

På uppdrag av Epfia har Charles Rivers Associates tagit fram en rapport som kartlägger hur investeringarna i Europa kan påverkas av EU-kommissionens förslag till ny europeisk läkemedelslagstiftning. 

Enligt Charles Rivers Association kan antalet anställda inom forskning- och utveckling i europeisk läkemedelsindustri ha halverats 2030 om EU-kommissionens förslag blir verklighet, och EU förlora 15 miljarder euro per år i uteblivna investeringar. 

— Det är djupt oroande att ingen fullständig konkurrenskraftskontroll har gjorts för att bedöma den verkliga inverkan läkemedelslagstiftningen kommer att ha på tillgången till de senaste behandlingarna, jobb, FoU-investeringar, akademi, tillverkning och tillväxt över hela Europa, säger Efpias vd Nathalie Moll i ett pressmeddelande.

— Med tanke på att branschen stöder 2,5 miljoner jobb i EU, investerar 42 miljarder euro per år i europeisk forskning och utveckling och bidrar mer till EU:s handelsbalans än någon annan sektor, är vi övertygade om att det ligger i de europeiska medborgarnas och medlemsstaternas bästa intresse – och den europeiska ekonomin – att säkerställa att en heltäckande analys av vilken inverkan förslagen kommer att ha på den europeiska konkurrenskraften genomförs innan lagstiftningen publiceras, fortsätter hon.

Mest läst