Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny EU-lag ska göra fler läkemedel tillgängliga till rimliga priser

EU-kommissionens nya läkemedelslagstiftning ska göra medicin billigare och mer tillgänglig genom mindre byråkrati och mer stöd till forskning.

Den svenska hälso- och sjukvården påverkas mycket av den europeiska läkemedelslagstiftningen. Efter att ha tidigare ha försenats flera gånger presenterade i dag EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, ett förslag på revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen.

Hon presenterar reformen som den mest omfattande ändringen av reglerna på över 20 år och hoppas att den ska göra lagstiftningen mer flexibel och anpassad till behoven hos medborgare och företag i hela EU.

— I dag får den europeiska hälsounionen en ny pelare. Vi lägger fram förslag så att alla patienter i EU får tillgång till läkemedel i rimlig tid till rimliga priser. Den ändrade lagstiftningen säkerställer att EU förblir attraktivt för investerare och vår läkemedelsindustri ett globalt kraftcentrum för innovation. Att skapa en inre marknad för läkemedel är nödvändigt både för allmänheten och företagen, säger Stella Kyriakides i ett pressmeddelande.

På en gemensam presskonferens med EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas presenterade Stella Kyriakides förslaget.

Bland annat utlovas en minskning av den administrativa bördan genom bättre och snabbare godkännanden av medicin från läkemedelsmyndigheten EMA – från 400 dagar till 180 dagar.

Man vill införa hårdare krav på medlemsländerna och EMA när det gäller att ha kontroll på hotande läkemedelsbrist. En särskild EU-lista över nödvändig medicin ska sättas upp, där särskilda krav gäller för företag och leverantörer.

Mediciner som erbjuds i alla medlemsländer och täcker in helt nya sjukdomsområden ska kunna få längre patentskydd.

Man vill skapa en inre marknad för läkemedel som säkerställer att alla patienter i hela EU har snabb och rättvis tillgång till säkra, effektiva och prisvärda läkemedel.

Man ska fortsätta att erbjuda stöd för forskning, utveckling och produktion av läkemedel i Europa.

I reformen ingår även nya åtgärder mot antimikrobiell resistens (AMR) genom bland annat nya mål och krav på hanteringen av antibiotika.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen välkomnar EU-kommissionens förslag till en ny samlad läkemedelslagstiftning. Den behöver anpassas till dagens medicinska utveckling. Men en del lagförslag riskerar att försämra EU:s konkurrenskraft gentemot främst USA och Asien. Det påverkar bland annat utvecklingen inom svensk Life Science, anser de.

— Det regelverk som slutligen antas av EU kommer att påverka svenska patienter och läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige under decennier framöver. Därför kan vikten av de vägval som medlemsländerna gör inte överskattas. Jag förutsätter att den svenska regeringen kommer att ta en mycket aktiv roll i de förhandlingar som nu inleds, säger Johan Färnstrand, vd Lif – de forskande läkemedelsföretagen i ett pressmeddelande.

Läs mer >>

”Ny läkemedelslag kan minska investeringar med miljarder”

Toppmöte i Malmö för att hitta lösningar på läkemedelsbristen

Mest läst