Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fortsatt stöd till nyanlända farmaceuter under 2024

Projekt Senna som syftar till att hjälpa farmaceuter med utländsk utbildning in på den svenska arbetsmarknaden får fortsatt statsstöd.
- Det känns fantastiskt, säger projektledare Katarina Nilsson-Sundström.

Projekt Senna arbetar med att hjälpa nyanlända farmaceuter från länder utanför EU och EES att få en svensk legitimation och jobb genom bland annat utbildningar, studiecirklar, vägledning, arbetsmarknadsträffar och studiebesök.

Sveriges Farmaceuter uppskattar att minst 600 nyanlända farmaceuter har kommit till Sverige de senaste fem åren.

Förbundet vill tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Almega och Svensk Handel genom projektet, som finansieras av Arbetsförmedlingen, korta vägen till legitimering och arbete. 

Projektet startade 2017 och nu i februari 2024 beviljades projektet främjandemedel från Arbetsförmedlingen för åttonde året i rad.

Arbetsförmedlingen skriver i sitt beslut att:

“Insatserna i projektet ska bidra till att minska farmaceutbristen då befintlig kompetens förvaltas och individen med hög kompetens får arbeta inom sin profession”.

Myndigheten fortsätter:

“Arbetsförmedlingen bedömer att insatserna som beskrivs i ansökan…syftar till att främja nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden”.

Sedan 2022 leds projektet av Katarina Nilsson-Sundström och hon välkomnar att framgångarna inom Senna lett att arbetet fortsätter ett år till.

— Det känns fantastiskt och bra att det prioriteras med tanke på att denna målgrupp behöver stöd utifrån de kvalitetskrav som Socialstyrelsen har inför ansökan om svensk yrkeslegitimation, säger Katarina Nilsson-Sundström.

— Vi behöver fler farmaceuter på den svenska arbetsmarknaden och projektet är delaktig med bland annat föreläsningar och studiebesök för integration i det svenska samhället och underlättar för att den enskilde att klara de teoretiska och praktiska kunskapsproven, fortsätter hon.

Projektet är uppskattat av deltagarna. Utifrån en undersökning som projektet genomfört hösten 2023 bland dess deltagare, uppgav 70 procent att projektets föreläsningar underlättat för dem att klara det teoretiska kunskapsprovet.

— Utan projektets stöd måste de studera helt på egen hand det omfattande materialet samt projektet ger också möjligheter till att bilda nätverk både med farmaceuter i en liknande situation, och med yrkesverksamma farmaceuter inom olika områden, säger Katarina Nilsson-Sundström.

Senna står för Snabbare etablering av nyanlända farmaceuter.

Läs mer>>

Årets apoteks­profil sätter ny­anlända farma­ceuter främst

Från roll som film­spöke till apotekare i Sverige

Masum gav inte upp – nu är han apotekare i Sverige

Projekt Sennas del av Sveriges Farmaceuters hemsida

Mest läst