Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ministern: Viktigt att det finns en möjlighet att gå till fysiska apotek

Acko Ankarberg Johansson anser att tillgången på apotek är viktig för en jämlik vård, men det är marknaden som styr var de etableras.

Svensk Farmaci har tidigare berättat att enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) rapport “2023 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling” kan många apotek tvingas att lägga ned om inte handelsmarginalen höjs.

Det finns i dag drygt 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige men i 97 av Sveriges 290 kommuner finns bara ett apotek.

TLV bedömer att 161 apotek har dålig lönsamhet eller går med förlust. Uppskattningsvis 850 000 svenskar skulle beröras om dessa apotek tvingades stänga.

— Om vi inte gör något så är den yttersta konsekvensen att apotek tvingas att stänga ned. Vi uppskattar att fler än vart tionde apotek är i riskzonen, sa Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV till Svensk Farmaci när rapporten publicerades.

Antalet stängda apotek har ökat de senaste åren, och enligt Dagens Nyheter har 24 apotek lagts ned första halvåret 2023.

För att rädda Sveriges apotek och motverka nedläggningar föreslår TLV att den ersättning som betalas ut från staten för att sälja receptbelagda läkemedel ska höjas med 658 miljoner kronor från den 1 mars.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) kommenterar skriftligt till Dagens Nyheter att tillgången på apotek är viktig för jämlikheten.

”Det är viktigt att det också finns en valmöjlighet för patienterna att kunna gå till fysiska apotek eller kunna använda andra kanaler såsom e-handel eller apoteksombud”, skriver Acko Ankarberg Johansson till Dagens Nyheter.

Regeringen och andra ansvariga myndigheter följer frågan om hur tillgången på apotek i hela landet ska säkras i hela landet noga.

Acko Ankarberg Johansson nämner glesbygdsbidraget där 40 apotek från tio län fick tolv miljoner kronor av TLV att dela på för verksamhetsåret 2022. Högst glesbygdsbidrag per apotek får apoteket i Jörn i Västerbottens län som beviljas nästan 600 000 kronor.

Enligt TLV:s uppföljning om apoteksmarknadens utveckling 2022, vilket även tidningen Arbetet har uppmärksammat, öppnades mellan 2015 och 2022 274 nya apotek i Sverige, samtidigt som 161 lades ned. 90 procent av de nya apoteken öppnades inom två kilometer från närmaste apotek. Bara ett nytt apotek öppnade mer än två mil från närmaste apotek.

På frågan om det borde finnas ett mål med apotekstäthet svarar ministern:

”Det finns olika sätt att reglera apoteksmarknader och i olika länder har man valt olika sätt att styra etablering av apotek. I Sverige är det i grunden marknaden som styr vilket gör det möjligt för företag att etablera sig runt om i hela Sverige”, skriver Acko Ankarberg Johansson till Dagens Nyheter.

Läs mer>> Så har marknaden förändrats sedan monopolet avskaffades

24 apotek har lagts ned i år och fler riskerar att få stänga

“Var tionde apotek kan tvingas stänga”

Höjningen kan ge apoteken 658 miljoner per år

Mest läst