Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så har marknaden förändrats sedan monopolet avskaffades

Antalet apotek i Sverige har ökat, men de har blivit mindre, fått färre anställda och håller öppet längre, jämfört med när monopolet avskaffades 2009. Det visar Konkurrensverkets rapport om apoteksmarknaden.

— Det har gått 13 år sedan avregleringen av apotekmarknaden, men det har inte gjorts någon djupare analys av konsekvenserna, så vi driver ett forskningsprojekt om det, säger Matilda Orth, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning som undervisar på Handelshögskolan i Stockholm.

Hon och forskarkollegan Florin Maican på Göteborgs universitet har skrivit rapporten ”Apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv” på uppdrag av Konkurrensverket som analyserar de centrala konkurrensfaktorerna på apoteksmarknaden.

Matilda Orth, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

— Vi har gjort en översikt över apoteksmarknaden, en genomgång av ekonomisk teori och forskningslitteratur om de här frågorna och analyserat statistik över antalet apotek, försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel, öppettider och så vidare, säger Matilda Orth.

Rapporten konstaterar att antalet apotek har ökat med över 50 procent sedan omregleringen 2009. Apoteken har blivit fler, men mindre och med färre anställda per apotek än tidigare. Rapporten visar också att apotekens öppettider blivit längre.

— Medelvärdet för öppettiderna har gått upp. Det är framför allt apotek som redan tidigare hade långa öppettider, på 9 timmar, som ökat sina öppettider till 10 timmar som ett sätt att öka kundunderlaget, säger Matilda Orth.

Rapporten konstaterar också att receptbelagda läkemedel fortfarande utgör den största andelen av apotekens försäljning, men att den har minskat över tid.

— Receptfria läkemedel och övriga handelsvaror har ökat sin andel av försäljningen. Det hänger ihop med att antalet apotek ökar kraftigt. Då behöver de hitta fler sätt att hålla lönsamheten uppe, säger Matilda Orth.

Rapportförfattarna drar slutsatsen att apotek som har låg kvalitet kan överleva på marknader där det är förhållandevis låg konkurrens, men hög efterfrågan.

— Om de däremot verkar på en marknad med hög konkurrens slås de ut. Då måste de förbättra sig för att överleva, säger Matilda Orth.

Öppettider, geografiskt läge, produktsortiment, kvalitet och service, men även priser på receptfria läkemedel, det är de viktigaste konkurrensfaktorerna på apoteksmarknaden i dag, enligt rapporten.

Konkurrensverkets rapport publicerades ifjol, men Matilda Orths forskning om apoteksmarknaden fortsätter. Det största som har hänt sedan rapporten är att nätapotekens försäljning ökat kraftigt, förklarar hon.

— Pandemin snabbade på en strukturomvandling på apoteksmarknaden. Nu är det lite tuffare för de fysiska apoteken. Som ett svar börjar de utveckla ett nytt tjänsteutbud, med till exempel blodtrycksmätning eller andra hälsokontroller, för att särskilja sitt erbjudande, säger hon.

Läs mer >> Rapporten “Apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv” på Konkurrensverkets webbplats

Mest läst