Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverket ändrar sitt förslag om distanshandel

Efter kritiken tas ett nytt förslag fram på regler för e-handeln.
- Vi är ödmjuka inför de synpunkter som kommit in och vi har gått igenom dem alla, säger Annika Babra på Läkemedelsverket.

Näthandeln ökade kraftigt under pandemin och många har därefter fortsatt att handla sina läkemedel på distans. Läkemedelsverket vill ha nya distanshandelsföreskrifter med större krav på bevarad patientsäkerhet och tanken var att de skulle träda i kraft den 1 september 2023.

Men när förslaget skickades ut på remiss i november 2022 möttes det av stark kritik.

Förslaget ansågs vara ett hårt slag mot äldre och boende i gles- och landsbygd, möjlighet till hemleverans skulle försvinna helt för runt hälften av landets hushåll och Dagens Nyheter slog fast i en rubrik att ”Läkemedelsverket vill stoppa leverans till brevlådan”.

Kritiken grundades bland annat i att förslaget om att läkemedel inte får överlämnas om det finns risk för stöld vilket gör att de inte får lämnas utanför dörren och för receptbelagda läkemedel föreslogs krav på id-kontroll även vid överlämnandet.

Nu har Läkemedelsverket gått igenom alla svaren, tagit åt sig av synpunkterna och omarbetat förslaget på nya föreskrifter, berättar Annika Babra som är enhetschef för Läkemedelsverkets tillsyn av apotek och detaljhandel.

Det nya förslaget kommer att skickas på remiss innan årsskiftet till berörda organisationer, myndigheter och företag.

Remissinstanserna kommer att vara några fler än de 30-tal i första rundan. 

— Vi är ödmjuka inför de synpunkter som kommit in och vi har gått igenom dem alla, säger Annika Babra.

— Vi har haft en extra dialog med branschen där vi har träffat alla apoteksaktörer för att höra hur de ser på det, vilket har varit uppskattat från båda håll.

Att gå ut med några detaljer kring hur det nya förslaget ser ut anser Annika Babra vara för tidigt.

— Vi har gjort en del ändringar efter de synpunkter som har kommit in men det kan jag inte föregripa, men det gör att vi ser ett värde i att göra en ny remissomgång. Det jag kan säga är att det har kommit in flest synpunkter på distributionen och överlämnade till kund, säger Annika Babra och fortsätter.

— Det här är en jätteviktig fråga som påverkar väldigt många målgrupper, så det är inte konstigt att det har stort intresse.

Är förslaget om id-kontroll även vid överlämnandet en av de saker ni tittar på?

— Vi tittar på det, absolut, men jag kan som sagt var inte föregripa vad det kommer att stå i förslaget.

I samband med att den nya remissen går ut remitteras även ett förslag om föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än på öppenvårdsapotek.

— Vi såg ett värde i att lägga ut det förslaget på remiss samtidigt som det andra. Distanshandeln inom det området är oreglerad i dag, den ser vi ett värde i att reglera.

Läs mer:

Läkemedelsverket vill skärpa reglerna för e-handel

“Det är bättre att reglera sin egen verksamhet än att myndigheterna gör det”

Replik: Glöm inte kunden

Ny studie: svenskarna köper mest apoteksvaror på nätet

Mest läst