Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Det är bättre att reglera sin egen verksamhet än att myndigheterna gör det”

"Trösklarna för andra att ge sig in i apoteksbranschen kommer att höjas med de nya distanshandelsföreskrifterna. Och det behöver inte vara dåligt på längre sikt". Så skriver kommunikationsrådgivare Andreas Rosenlund i sitt första blogginlägg.

Det gick ett sus genom apoteksbranschen när Läkemedelsverket skickade ut sina tänkta distanshandelsföreskrifter på remiss. De var betydligt mer långgående än vad någon hade tänkt sig. Krav på legitimering vid överlämnande av läkemedel, krav på retur av läkemedel som inte tas emot och att receptet ska rullas tillbaka i hela systemet så att läkemedlet kan hämtas ut igen, förbud mot att lämna läkemedel i brevlåda eller ställa läkemedel utanför dörren, med mera.

Det är mycket omfattande krav som kommer att göra livet som e-handlare med läkemedel betydligt mer komplicerat och tung jobbat än vad det varit hittills. Givetvis har det nu lobbats och opinionsbildats för att Läkemedelsverket ska justera i sina föreslagna föreskrifter. Hur det går med det återstår att se.

Ur farmaceutisk synvinkel måste det ses som ganska bristfälligt

Hur ska man då se på detta? Till en början kan man konstatera att e-handel med läkemedel har setts som att det sker på apotek, trots att förutsättningarna egentligen är helt annorlunda. Allt sker på distans, legitimationen sker med BankId, farmaceuten ger inte automatisk någon information, läkemedlen plockas och packas i stora e-handelslager, läkemedlen transporteras till kunden av transportörer, med mera. Ur farmaceutisk synvinkel måste det ses som ganska bristfälligt. Ur e-handlarens synvinkel är det givetvis utmärkt. Ur Läkemedelsverkets synvinkel uppenbart bristfälligt för patienten och dess säkerhet.

E-handeln har lett till en ökad tillgänglighet av läkemedel. I opinionsbildningsarbetet har det tryckts mycket på glesbygd och den ökad tillgänglighet som uppnåtts där. Svårt att bedöma relevansen i det eftersom några siffror på hur stor e-handelsförsäljningen av läkemedel är till glesbygd inte har redovisats. Men det är oproportionerligt med identifikation även vid överlämnandet av läkemedlen, vi vet att rätt kund beställt läkemedlet.

Apoteksbranschen hade kunnat hantera detta själva genom att införa någon form av eget regelverk

Om man ska vara efterklok och självkritisk, vilket alltid är enkelt, så hade apoteksbranschen kunnat hantera detta själva genom att införa någon form av eget regelverk för hur e-handeln med läkemedel ska gå till. Läkemedelsverket har flaggat i många år om att de ska ta fram en ny distanshandelsföreskrift. Den har skjutits på i omgångar och i branschen har det väl mest ryckts på axlarna och skrockats lite över att de där föreskrifterna aldrig tycks komma. Sen kom de. Generellt kan man säga att det alltid är bättre att reglera sin egen verksamhet än att myndigheterna gör det.

Vad kommer att hända nu då? Ja först ska de finala föreskrifterna tas fram och sen ska det ges ett datum från när de gäller. Hur mycket Läkemedelsverket lyssnat på kritiken får vi se. När de träder i kraft kommer apoteksbranschen givetvis att anpassa sig. Vi kommer få se kreativa lösningar på de problem som de nya föreskrifterna kommer att ge upphov till.

E-handeln med läkemedel kommer få sig en knäck

Samtidigt kan det vara så att e-handeln med läkemedel kommer få sig en knäck till förmån för fysiska apotek. Lite som när Apoteket AB lanserade sin e-handel 2006, det var ingen rusning på nätet. Först när Apotea kom in på banan 2010 med snabbhet, flexibilitet och enkelhet började kunderna hitta e-handeln. Ja,  låga priser och massiv marknadsföring var också en del av framgången förstås.

Som farmaceut kan man behöva fundera på vad detta egentligen betyder. Läkemedelsverket tycks ta frågan om läkemedel och distanshandel och farmaceuter på mycket stort allvar. Även apoteksbranschen kan behöva fundera över det. En sak är i alla fall säker, trösklarna för andra att ge sig in i apoteksbranschen kommer att höjas med de nya föreskrifterna. Och det behöver inte vara dåligt på längre sikt.

Läs mer>> Andreas Rosenlund är ny bloggare på Svensk Farmaci

Replik: Glöm inte kunden!

Mest läst