Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Replik: “Glöm inte kunden!”

Det är inte apoteken utan kunderna som blir lidande om förslaget om de nya distanshandelsföreskrifter blir verklighet. Det skriver apotekschef Rita Hanna och VD Björn Thorngren på MEDS Apotek i en replik.

Andreas Rosenlund skriver i en blogg i Svensk Farmaci att självreglering är bättre än myndighetsreglering, vilket är lätt att hålla med om.

De goda nyheterna är att apoteken arbetar med självreglering varje dag. Rutiner, processer och samarbetspartners utvärderas och förbättras kontinuerligt. Misstänkta avvikelser följs upp och korrigeras, om möjligt innan kunden ens är medveten om det. Leveranserna till kund är redan centralt reglerat. Ett behov av ytterligare reglering har inte påvisats, vilket inte bara Apoteksföreningen utan myndigheter som TLV framhåller.

Möjlighet till hemleverans försvinner helt för runt hälften av landets hushåll

Det är inte apoteken utan kunderna som blir lidande om förslaget går igenom. Som de stora pensionärsorganisationerna varit tydliga med är det inte bara glesbygden, utan äldre som främst drabbas. Möjlighet till hemleverans försvinner helt för runt hälften av landets hushåll. För övriga begränsas det kraftigt.

Att det ”måste” anses bristfälligt med distanshandel ur ett farmaceutiskt perspektiv är både felaktigt och förolämpande. Inte minst för de hundratals farmaceuter som utför stordåd hos e-apoteken varje dag. Andreas beskriver en situation till synes utan reglering som är väldigt långt ifrån verkligheten. Den tekniska kontrollen skiljer sig inte åt. Alla recept kontrolleras oavsett försäljningskanal. Behöver och önskar kunden rådgivning finns den tillgänglig. Farmaceuterna varken kan eller vill tvinga på någon råd oavsett kanal.

Det som helt saknas i resonemanget är slutkundens perspektiv. Det finns kunder som föredrar ett fysiskt rådgivningsmöte. Men också väldigt många som inte gör det. Få fysiska apotek är anpassade för konfidentiella samtal. Kunden kan vara stressad eller uppleva stress från kön bakom. I en trygg hemmiljö, på en tid kunden själv valt, är det betydligt lugnare.

Till skillnad från vården finns det ingen fördel av att klämma och känna på en patient, tvärtom

Vi farmaceuter med erfarenhet från både butik och online anser att vi ger bättre råd via telefon, chatt och email. Framför allt för att kunderna är mer mottagliga för dialog. Men också för att vi arbetar i grupp och har möjlighet att ta hjälp av varandra i komplexa fall. Om det krävs kontakt med förskrivande läkare eller efterforskning kan vi återkomma utan att kunden behöver vänta. Till skillnad från vården finns det ingen fördel av att klämma och känna på en patient, tvärtom.

Under snart tjugo år har tiotals miljoner kunder i Sverige valt att få sina läkemedel hemskickade, i stället för att själv behöva ta sig till en butik. Sverige har nästan lägst antal apotek per capita i världen. Men vi är världsledande med högst andel receptbelagd försäljning via distanshandel.

Skälen till att en kund väljer hemleverans varierar. Man har inte tid, möjlighet eller intresse att ta sig till en butik. Eller är sjuk och måste stanna hemma. I glesbygd kan det vara väldigt långt till närmaste apotek och öppettiderna är begränsade. Önskar kunden ID kontroll vid överlämnandet går det att välja det. För särskilda läkemedel är det redan obligatoriskt.

Det finns enligt Läkemedelsverket inget dokumenterat fall av vårdskada orsakat av leveransfel

Enligt Apoteksföreningens samlade statistik är det enbart en tiondels promille av alla miljoner paket som på något vis inte kommit fram till rätt mottagare direkt. Det finns enligt Läkemedelsverket inget dokumenterat fall av vårdskada orsakat av leveransfel.

En grundbult inom läkemedel är att väga risker mot fördelar. Det är detta som en enig apoteksbransch, stödd av bland annat tunga instanser och myndigheter som TLV och SPF, inte har skett. Den enorma skadan på tillgängligheten står inte i proportion till den högst oklart definierade möjliga nyttan. Det är därför branschen inte har gett ut några generella egna regler kring ytterligare ID kontroll. Vill man läsa mer om detta finns det mycket bra beskrivet i Apoteksföreningens remissvar.

Huruvida det till slut alls blir någon ytterligare reglering återstår att se. Om det blir som Läkemedelsverkets tjänstemän föreslagit drabbas främst kunderna. Hårt. Det är vad som står på spel och bör vara utgångspunkten oavsett om det är självpåkallad eller myndighetstvingad reglering.

Rita Hanna
Apotekschef, MEDS Apotek

Björn Thorngren
VD, MEDS Apotek

Läs mer>> “Det är bättre att reglera sin egen verksamhet än att myndigheterna gör det”

Mest läst