Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksanställd utsattes för hot – fick hjärtstopp

En anställd på ett apotek i Sörmland fick hjärtstopp efter att ha utsatts för hot. Nu är skärpt lagstiftning på gång för brott mot samhällsviktiga yrkesgrupper inklusive apotekspersonal.

En anställd på ett apotek i Sörmland fick hjärtstopp efter att ha utsatts för hot. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket som P4 Sörmland var först med att uppmärksamma.

En kund hotade personalen och polis larmades till platsen. När den anställde skulle möta upp patrullen drabbades hen av plötsligt hjärtstopp.

Som Svensk Farmaci tidigare har berättat så ökar mängden av hot och våld på apoteken, och enligt Svensk Handels trygghetsbarometer för 2022 utsattes nästan hälften av apoteken återkommande för brott förra året. Vanligast var stöld eller hotfullt beteende från besökare.

— Läkemedel i sig är stöldbegärliga och just det här att det finns färre kontanter i omlopp i samhället kan vara en anledning till att hoten och våldet ökar på apoteken. Sedan är våra medlemmar också lite utsatta för att de ibland, framförallt på mindre apotek, jobbar själva, säger Agnieszka Madej, ordförande för Sveriges farmaceuter till P4 Sörmland.

Som Svensk Farmaci tidigare har uppmärksammat vill regeringen att det straffrättsliga skyddet för flera samhällsnyttiga funktioner, bland annat personal inom hälso- och sjukvården ­stärks. I gruppen hälso- och sjukvårdspersonal ingår bland annat personal på sjukhus som medverkar i vård av patienter och apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel samt lämnar råd och upplysningar.

Sveriges Farmaceuter är positiva till förslaget om skarpare lagstiftning.

— Ingen ska utsättas för hot, våld eller trakasserier i sitt yrkesutövande. Hot och våld ökar i samhället, inte minst gentemot våra medlemmar. Det är viktigt att det rättsliga skyddet också förstärks, har Agnieszka Madej tidigare sagt till Svensk Farmaci.

Lagförslaget finns att läsa här ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” och föreslås träda i kraft 1 augusti 2023. 

Av anmälan till Arbetsmiljöverket framgår att den apoteksanställda som fick hjärtstopp klarade sig men blev inlagd på sjukhus.

Läs mer>>

Regeringen vill ha hårdare straff för brott mot apotekspersonal

2022 inträffade fler apoteksrån än på många år

Alla apotek med i kamp mot kränkande behandling

Mest läst