Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill ha hårdare straff för brott mot apotekspersonal

Hälso- och sjukvårdpersonal inklusive apotekspersonal är utsatta för våld, hot och trakasserier på grund av sitt jobb. Nu föreslår regeringen skarpare lagstiftning för brott mot dessa samhällsviktiga yrkesgrupper.

Regeringen vill att det straffrättsliga skyddet för flera samhällsnyttiga funktioner, bland annat personal inom hälso- och sjukvården ­stärks. I gruppen hälso- och sjukvårdspersonal ingår bland annat personal på sjukhus som medverkar i vård av patienter och apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel samt lämnar råd och upplysningar.

— Ingen ska utsättas för hot, våld eller trakasserier i sitt yrkesutövande. Hot och våld ökar i samhället, inte minst gentemot våra medlemmar. Det är viktigt att det rättsliga skyddet också förstärks, säger Agnieszka Madej, förbundsordförande på Sveriges Farmaceuter.

Enligt regeringen utgör hot, våld eller trakasserier mot utövare av samhällsnyttiga funktioner inte enbart ett angrepp mot de enskilda personerna, utan även ett angrepp på det demokratiska samhället. Det straffrättsliga skyddet föreslås därför motsvara det skydd som exempelvis myndighetspersonal eller poliser har idag.

Enligt en kartläggning som Svensk Farmaci har gjort inträffade det under 2022 fler apoteksrån än på många år, därtill var vartannat apotek utsatt för återkommande brott.

— Förra året såg vi en skrämmande utveckling där nästan hälften av Sveriges apotek utsattes för återkommande brott. Även om många apotek idag har välfungerande säkerhetsrutiner, är det inte tillräckligt. Lagförslaget möjliggör att våra medlemmar stärks i sin professionella utövning, att fler hot mot apotekspersonal uppmärksammas och anmäls samt att arbetsmiljön förhoppningsvis genom detta förbättras, säger Agnieszka Madej.

Lagförslaget finns att läsa här ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” och föreslås träda i kraft 1 augusti 2023. 

Läs mer>> Vartannat apotek återkommande utsatt för brott 2022

Läs mer>> 2022 inträffade fler apoteksrån än på många år

Läs mer>> Alla apotek med i kamp mot kränkande behandling

Mest läst