Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Alla apotek med i kamp mot kränkande behandling

Sveriges alla apotek slår sig samman mot diskriminering, hat och hot, från både kund och medarbetare.
- Det här är inte OK! Här står vi upp tillsammans, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

På apoteken ska alla känna sig välkomna, oavsett om du är kund eller anställd. Därför har de olika aktörerna tillsammans med Sveriges Apoteksförening enats om samarbetet ”Tillsammans”.

Det första steget skedde när styrelsen för Sveriges Apoteksförening under 2022 antog en branschöverenskommelse om ett gemensamt förhållningssätt i frågan. Nästa steg är att en dekal som föreställer fyra händer som håller i varandra sätts upp på apotek runt om i landet.

Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Dekalen tydliggör att apotek inte accepterar hat, hot eller diskriminering, och syftet är att sända signaler till kunder men även för medarbetare att känna att man har sin arbetsgivare och hela branschen på sin sida.

— Vår tanke med att göra det här tillsammans som en bransch handlar mycket om att göra det som en markering: det här är inte OK!. Här står vi upp tillsammans, säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening och fortsätter.

— Sedan är det här givetvis ett arbetsgivaransvar där var och en jobbar inom sina företag med den här typen av händelser och gör åtgärder för att man ska ta hand om sina medarbetare.

Johan Wallér berättar att alla apotek upplever att samhällsklimatet har blivit hårdare och att detta drabbar apotekens medarbetare.

— Som anställd på ett apotek har man en ganska utsatt situation. Vi möter i princip alla svenskar och då måste vi klara av att behandla alla olika typer av människor som besöker ett apotek. Vi kan inte säga nej. Vi har en tillhandahållandeskyldighet för läkemedel och vi har ett viktigt samhällsuppdrag. Då kommer vi få människor som beter sig illa på apoteken och då blir det extra viktigt att göra en sådan här markering, säger Johan Wallér.

— Alla ska känna sig välkomna på apotek men alla ska också ta sitt ansvar att behandla medmänniskor med respekt.

Vad gäller att medarbetare utsätter varandra för den här typen av behandling säger Johan Wallér att han inte har fått några signaler om att det har ökat.

— Men det råder lika mycket nolltolerans mot det, säger Johan Wallér.

Anser du att ett sådant beteende där man utsätter en medarbetare för den här typen av kränkning kan vara en anledning till uppsägning?

— Det är klart att man ska agera kraftfullt mot människor som trakasserar andra människor oavsett om det är kund eller personal. Är det nolltolerans så är det nolltolerans. Vi accepterar inte den typen av beteende i branschen helt enkelt, säger Johan Wallér.

— Men hur man gör rent praktiskt blir en arbetsgivarfråga där man agerar efter arbetsrättsliga regler. Det lägger inte vi oss i från branschföreningen. Vi lägger kraft bakom vad de enskilda apoteksaktörerna kan göra på egen hand.

Branschen kommer nu att fortsätta att långsiktigt arbeta med frågan att minska diskriminering, som sker i fysiska möten och på nätet. Arbetet leds av branschens Utbildningsråd där alla apotekens HR-chefer ingår.

Det här har apoteken kommit överens om

  • Alla är välkomna på våra apotek – och alla ska behandlas med respekt. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder
  • På våra apotek uppskattar vi olikheter och anser att mångfald berikar    
  • Våra apotek ska upplevas som en säker och inkluderande miljö för både kunder och medarbetare    
  • Alla har ett ansvar att säga ifrån och agera utifrån var och ens förutsättningar vid diskriminering, hat eller när  hotfulla situationer uppstår, det gäller såväl chefer, medarbetare som kollegor emellan.

Källa: Svensk Apoteksförening

Mest läst