Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Netflixmodell för att säkra antibiotika förlängs

Lif välkomnar att regeringen förlänger försöket med att företagen får ersättning för att tillhandahålla antibiotika, istället för att få betalt för den faktiska försäljningen.

Folkhälsomyndigheten, FHM, redovisade i januari 2023 en pilotstudie med en ersättningsmodell för att säkra tillgången till medicinskt kritiska antibiotika. Modellen, som ibland kallas ”netflixmodellen”, innebär att företagen får en garanterad ersättning på minst fyra miljoner kronor per produkt och år mot att de förbinder sig att snabbt förse sjukhusen med antibiotika när det behövs.

Målet var att säkra möjligheten att behandla svåra infektioner och stimulera läkemedelsföretagen att tillhandahålla antibiotikaprodukter.

Nu har regeringen beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förlänga försöket med ersättningsgarantin.

Pilotstudien, som genomförts inom ramen för ett regeringsuppdrag med slutredovisning senast den 31 maj 2023, visade enligt regeringsbeslutet att en garanterad ersättning bidrog till fler nya antibiotika på marknaden och dessutom tidigare än i andra jämförbara europeiska länder.

— Om vi inte fortsätter att hålla tillgången till antibiotika hög så riskerar vi i Sverige att inte prioriteras som marknad för de viktiga läkemedlen. Detta kan drabba den svenska sjukvården hårt och hårdast drabbas de patienter som genomgår cancerbehandlingar och transplantationer och också nyfödda, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten får använda 7 miljoner kronor för uppdraget som ska redovisas till socialdepartementet senast den 31 december 2023.

Bengt Mattson, Sakkunnig, LIF.

Ersättningsmodellen där företagen får ersättning för att tillhandahålla läkemedel istället för att få betalt för den faktiska försäljningen bygger på idéer som Lif – de forskande läkemedelsföretagen har utarbetat,

Enligt dem ska antibiotika användas så sparsamt som möjligt för att inte driva på utvecklingen av antibiotikaresistens vilket leder till låga intäkter för läkemedelsföretagen. Det gör antibiotikaprodukter till en olönsam nisch, särskilt i Sverige som bedrivit ett effektivt arbete med att hålla nere användningen. I längden kan det resultera i att företagen inte prioriterar den svenska marknaden.

Med den nya ersättningsmodellen säkras tillgången.

Lifs antibiotikaexpert Bengt Mattson välkomnar därför regeringens beslut att förlänga försöket.

— Det är ett bra beslut av regeringen, säger Lifs Bengt Mattson i ett pressmeddelande.

— Det behövs insatser som tryggar medicinskt kritiska antibiotika. Men det är bara en dellösning på problemet med AMR och tillgången till antibiotikaläkemedel eftersom det endast gäller redan existerande produkter. Vi måste få fram nya antibiotika också och för det krävs ekonomiska incitament som stimulerar företagen att utveckla dessa produkter.

Läs mer >>

Ny metod visar på minuter om antibiotikan fungerar

Rapport: Så bör staten stärka tillgången på äldre antibiotika

EU-länder kräver drastiska åtgärder för att minska bristen på läkemedel

Mest läst