Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rapport: Så bör staten stärka tillgången på äldre antibiotika

Läkemedelsmarknaden för antibiotika är ansträngd. Ett bristande sortiment kan ställa till problem för svensk sjukvård. Staten bör därför vidta åtgärder. Det konstaterar en ny myndighetsrapport som överlämnats till regeringen.

Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har på regeringens uppdrag kartlagt och tagit fram förslag på hur svensk sjukvård kan stärka tillgången till ett brett sortiment av äldre antibiotika och samtidigt bibehålla svenska patienters låga nivå av antibiotika-resistens.

Rapporten visar att den globala marknaden för antibiotika har minskat kraftigt de senaste decennierna. Trots en minskad användning så har utbudet av antibiotika ökat i Sverige. Men många produkter säljer sämre än för tio år sedan. Det gör att risken för att äldre antibiotika försvinner från marknaden har ökat.

— Det behöver bli enklare och mindre kostsamt att behålla produkter på marknaden och därmed förebygga att kliniskt värdefulla antibiotika försvinner från Sverige, säger Läkemedelsverkets projektledare Katarina Lönnquist, enligt ett pressmeddelande om rapporten.

Myndigheterna föreslår i rapporten en rad åtgärder till hur staten kan öka läkemedelsföretagens ekonomiska incitament för att tillhandahålla äldre antibiotika:

  • Ta bort årsavgiften för antibiotikaprodukter registrerade i Sverige för att minska läkemedelsföretagens administrativa kostnader. Utred också möjligheten till gemensamma förpackningar för äldre antibiotika i de nordiska länderna.
  • Höj takpriserna på läkemedel för vissa förpackningsstorleksgrupper inom periodens vara-systemet så att tillgången till antibiotika inom läkemedelsförmånerna inte äventyras.
  • Utred och testa en ny ersättningsmodell där läkemedelsföretag får ersättning för att ha ett buffertlager med vissa utvalda antibiotikaprodukter för den svenska marknaden.

Läs rapporten >> “Uppdrag att stärka tillgången till äldre antibiotika – kartläggning och förslag till åtgärder”

Mest läst