Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny metod visar på minuter om antibiotikan fungerar

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett molekylärt test som tar reda på om patientens infektion är mottaglig för antibiotika.

Det viktigaste när en läkare väljer antibiotika är att det har effekt mot just den bakterie som orsakar infektionen. I första hand vill läkaren välja ett antibiotika med smalt spektrum som det är sannolikt att bakterierna hos patienten inte är resistenta mot.

Men i dag tar det tid.

— Dagens metoder för att testa antibiotikaresistens kan ta flera timmar eller till och med dagar, men ofta behöver behandling sättas in snabbade än så för att undvika allvarliga konsekvenser för patienten. Därför ges ofta bredspektrumantibiotika som ökar risken för resistensutveckling, säger Vicent Pelechano, senior forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, vid Karolinska Institutet i Solna i ett pressmeddelande.

Han har tillsammans med forskarkollegor vid Karolinska Institutet utvecklat en molekylär metod som på bara några minuter kan ta reda på om bakterier svarar på antibiotikabehandling eller inte.

Fynden presenteras i tidskriften Nature Microbiology och målet är nu att utveckla ett enkelt test som kan användas inom sjukvården.

— Vi tror och hoppas att det här kan bli ett av många verktyg som sjukvården behöver för att bekämpa antibiotikaresistens, som är ett allvarligt och växande problem, säger Vicent Pelechano som har lett studien.

Metoden kallas 5PSeq, är enkel att använda och går ut på att sekvensera så kallat budbärar-RNA (mRNA) som bakterierna bryter ner i samband med att de tillverkar proteiner. Dessa mätningar skvallrar om hur bakterierna påverkas när de utsätts för olika miljöfaktorer, till exempel antibiotikabehandling eller andra typer av stress.

Forskarna har testat metoden på totalt 96 bakteriearter från olika stammar i komplexa kliniska prover som avföring och prover från vagina, men också bakterier i jord. Efter enbart fem minuter kunde de se om bakterierna svarade på antibiotikabehandling eller inte och effekten var som störst efter cirka 30 minuter.

Tillsammans med artikelns två förstaförfattare Susanne Huch och Lilit Nersisyan har Vicent Pelechano startat ett bolag, 3N Bio, inom inkubatorn KI Innovations för att vidareutveckla metoden och skapa ett molekylärt snabbtest som kan användas inom sjukvården.

I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset har de fått finansiering från Vetenskapsrådet för att visa ”proof of concept” för ett sådant test.

Mest läst