Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek Hjärtat växer mer än konkurrenterna

Apotek Hjärtat ökar sin vinst och fortsätter att ta marknadsandelar från sina konkurrenter.
- Vår marknadsledande position på apoteksmarknaden har ytterligare stärkts, säger ICA Gruppens VD Nina Jönsson.

Ica Gruppen, där Apotek Hjärtat ingår, presenterar i dag sin bokslutskommuniké för 2022.

Under hela 2022 ökade Apotek Hjärtat sin omsättning med 9,2 procent, från 15 531 miljoner kronor 2021 till 16 963 miljoner kronor 2022.

Vilket kan jämföras med Apoteket AB som ökade sin omsättning med 7,6 procent från 19 784 till 21 239 miljoner kronor.

Även om Apotek Hjärtats omsättning landar på drygt fyra miljarder lägre än Apoteket AB, så kan man redovisa den högsta vinsten av de apoteksbolag som hittills redovisat sina siffror för 2022. Hjärtat gör en vinst på 741 miljoner kronor, högre än Apotekets 516 miljoner kronor.

Under de senaste åren har Apotek Hjärtat gått bättre än sina konkurrenter med rörelsemarginaler som legat runt de tre procent som branschföreningen förordar. Även för 2022 redovisar man en rörelsemarginal som är högre än konkurrenternas: 3,2 procent för Hjärtat jämfört med 2,1 procent för Apoteket.

Allt det leder i sin tur till att Apotek Hjärtat försvarar sin marknadsledande position med en marknadsandel på cirka 31,4 procent.

”Apotek Hjärtat fortsätter att ta marknadsandelar och vår marknadsledande position på apoteksmarknaden har ytterligare stärkts”, skriver ICA Gruppens VD Nina Jönsson i en kommentar och fortsätter.

”Kostnadsökningar innebär dock att resultatutvecklingen inte riktigt hänger med ännu. Intrimning av vårt nya onlinelager pågår och det kommer att leda till ökad effektivitet i vår onlineaffär, vilket vi redan nu kan se. Onlinekanalen är allt viktigare och har under 2022 fortsatt att växa trots höga jämförelsetal.”

Apotek Hjärtat har, likt Apoteket AB, 390 apotek och det är framförallt beroende på “en mycket god försäljningstillväxt” i de fysiska apoteken som Apotek Hjärtat plockar marknadsandelar.

Sista kvartalet 2022 minskade rörelseresultatet dock med 35 miljoner jämfört med fjolårets fjärde kvartal. En av anledningarna till det är väsentligt högre kostnader i apoteken, främst kopplat till en ökad försäljningsvolym och därmed ökad bemanning i apoteken, jämfört med under pandemin. Under 2021 hade Apotek Hjärtat 3 049 anställda, 2022 hade det ökat till 3 203.

Apotek Hjärtat i siffror

20212022
Nettoomsättning, miljoner kr15 53116 963
Rörelsemarginal, procent2,93,2
Rörelseresultat, miljoner kr627741
Källa: ICA Gruppens bokslutskommuniké

Mer om Apotekens ekonomi

Mest läst