Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rekordmånga apotek får glesbygdsbidrag

Rekordmånga apotek, hela 44 stycken, får glesbygdsbidrag. De delar på drygt 12 miljoner kronor efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Glesbygdsapoteken som får stöd är belägna i så väl norra som södra Sverige; i både Dalarna, Gotland, Gävleborg, Kronoberg, Norrbotten, Värmland, Jämtland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.

Allra mest pengar går till apoteken i Västerbottens län. Här delar elva apotek på 3,1 miljoner kronor. I Västerbotten ligger både det som får högst bidrag, drygt en halv miljon kronor till apoteket i Jörn, och det som fick lägst bidrag, drygt 37 000 kronor till apoteket i Norsjö. I genomsnitt fick varje apotek 280 000 kronor i glesbygdsbidrag.

Glesbygdsbidraget infördes 2013 med syftet att skapa förutsättningar för en god läkemedelsförsäljning och tillgång till farmaceutisk kompetens över hela landet. För kunna ansöka om pengar måste apoteket uppfylla en rad kriterier. Det måste ligga mer än tjugo kilometer från andra apotek, ha öppet mer än 20 timmar i veckan och ha rätt nivå av försäljning av receptförskrivna läkemedel. Försäljningsnivån justerades för två år sedan, så att fler apotek skulle ha möjlighet att söka och få bidrag.

Andra läser