Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

FIP har stängt av universitetet i S:t Petersburg

Den internationella farmaciorganisationen FIP meddelar nu att de har stängt av S:t Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University från sitt medlemskap tills vidare. Det är dock oklart vilken betydelse det har i praktiken.

Den internationella farmaciorganisationen FIP har stängt av S:t Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University från sitt medlemskap i organisationen. Anledningen är att universitetets rektor aktivt har tagit politisk ställning för Vladimir Putin och Rysslands invasion av Ukraina.

— Universitetet i S:t Petersburg har bedömts tagit politisk ställning för den ryska presidentens agerande. FIP är en opolitisk organisation som intar en neutral position i alla nationella ärenden. Men FIP fördömer samtidigt allt användande av våld och är bestörta över att se ett universitet, och därmed dess farmaceutiska fakultet, via sin rektor ta politisk ställning för invasionen. FIP kan inte samverka med eller ställa sig bakom en organisation som stödjer krig, även om de är påtvingade att göra det, säger Dominique Jordan, FIP:s president i en kommentar till Svensk Farmaci.

Avstängningen innebär att universitetet inte kan ta del av fördelarna med ett medlemskap, men den påverkar inte anställda eller studenter vid universitetet. Avstängningen gäller tills vidare, enligt Dominique Jordan.

Dominique Jordan, FIP:s president.

Beviset för det politiska ställningstagandet är ett öppet brev till det ryska rektorsförbundet daterat den 3 april i år där det talas om att ”äntligen avsluta den åtta år långa konfrontationen mellan Ukraina och Donbass, uppnå en demilitarisering och denazifiering av Ukraina och därmed skydda sig från växande militära hot.” I brevet står det även ”Det är mycket viktigt i dessa dagar att stödja vårt land, vår armé, som försvarar vår säkerhet, att stödja vår president, som kanske tog det svåraste, men nödvändiga beslutet i sitt liv.”

Brevet är underskrivet av rektorn för S:t Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University, men även av rektorer och ledare för drygt 300 ytterligare universitet och utbildningsinstitutioner i Ryssland. Däribland fyra universitet som aktivt marknadsför sina farmaceutiska utbildningar till utländska studenter på engelska samt ytterligare 23 medicinska universitet som kan ha farmaceutiska utbildningar på ryska. Men inget av dessa universitet är aktuella för sanktioner ifrån FIP av det enkla skälet att de inte är medlemmar, meddelar Dominique Jordan. Därför är det oklart hur stor effekt avstängningen av S:t Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University kommer att ha i praktiken. Alla övriga universitet och individuella medlemmar i Ryssland förblir opåverkade av beslutet.

Informationen om det öppna brevet till det ryska rektorsförbundet kom in till FIP via ett tips från andra medlemmar. Men trots detta uppmanar inte Dominique Jordan farmaceuter att skicka in tips om andra misstänkta politiska ställningstaganden för Putins och Rysslands invasion av Ukraina.

— Vår prioritet är att stödja våra kollegor i Ukraina, inte att jaga medlemmar att stänga av, säger han.

Eftersom FIP har valt att inte införa ett generellt stopp för medverkan från Ryssland och Belarus, såsom skett i de flesta idrotts- och kultursammanhang, och inte heller aktivt letar efter medlemmar som stödjer invasionen är en rimlig fråga om övriga medlemmar ska vara oroliga för att stöta ihop med Putinkramande apotekare vid världskongressen i Sevilla i september?

På den frågan svarar Dominique Jordan med en lång utläggning som går ut på att FIP är en inkluderande organisation, att det är viktigt att skilja på regeringar och folk, att det finns många konflikter i världen och att hälsa är ett område där länder faktiskt kan samarbeta trots ideologiska skillnader. Men inget som svarar på själva frågan.

Anledningen till att svaret uteblir går det naturligtvis bara att spekulera i, men en inte osannolik förklaring är att det enkla svaret är: Risken finns.

Detta är FIP

FIP är en internationell farmaciorganisation som grundades i Nederländerna 1912 med syfte att stödja och utveckla den farmaceutiska professionen internationellt. Sverige var ett av de 20 länder som medverkade vid grundandet av organisation, så var även Ryssland.

Organisationen representerar över fyra miljoner apotekare och receptarier globalt inom apoteksverksamhet, forskning och utbildning. Som medlemmar finns 146 nationella farmaceutiska organisationer, varav Sveriges Farmaceuter är en, samt även akademiska institutioner och individuella medlemmar.

FIP har haft stor betydelse för utvecklandet av internationella farmaceutiska regelverk både för öppenvårdsapotek och för forskning och tillverkning. De ligger bakom skapandet av den internationell farmakopén, den internationella nomenklaturen för substansnamn, men även farmaceutiska regelverk som Good Pharmacy Practise, GPP, Good Manufacturing Practices, GMP och så vidare.

FIP anordnar även en årlig världskongress i olika delar av världen. Sverige var värd 1995 då FIP:s världskongress hölls i Stockholm. I år hålls, för första gången på tre år på grund av pademin, världskongressen i Sevilla, Spanien den 18 till 22 september.

Sverige har också haft en framträdande roll i organisationens ledning där flera namnkunniga svenska apotekare har innehaft ledande positioner som Nils-Olof, ”Nippe” Strandqvist, Thony Björk, Ulf Janzon och nu senast Lars-Åke Söderlund.

Källa: FIP, fip.org

Mer om Kriget i Ukraina

Mest läst