Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

FIP utreder uteslutning av medlemmar från Ryssland

Under gårdagens medlemsmöte i FIP togs frågan om uteslutning av medlemmar från Ryssland och Belarus upp. Det landade i att en utredning av enskilda medlemmars eventuella stöd för kriget ska startas.

Vid gårdagens medlemsmöte i den internationella farmaciorganisationen FIP togs frågan om uteslutning av medlemmar från Ryssland och Belarus upp, bland annat på uppmaning av Sverige Farmaceuter, som i ett öppet brev till organisationen krävt detta.

Ledningen för FIP föreslog själva att frågan skulle utredas, då det framkommit uppgifter om att det finns medlemmar i Ryssland, såväl enskilda medlemmar som medlemsorganisationer, som aktivt stödjer kriget i Ukraina, berättar Lars-Åke Söderlund, vicepresident i FIP.

— Dessa uppgifter fick vi för två dagar sedan och gjorde att frågan blev ännu viktigare att ta upp, säger han.

Lars-Åke Söderlund, vice president i FIP.

Han poängterar dock att FIP är en opolitisk organisation som förhåller sig neutral till alla händelser i olika länder. Syftet är att utveckla den farmaceutiska professionen i hela världen. Organisationen fördömer samtidigt all typ av våld.

— Den icke-uteslutningshållning som FIP intar är i grunden baserad på att ingen av våra medlemmar skulle stödja handlingar som leder till död, skada, ödeläggelse och lidande, säger han.

— Men de uppgifter vi nu har är att det finns individuella medlemmar och universitet i Ryssland som, i sociala medier, har stött kriget i Ukraina och samtidigt hashtaggat FIP. Och det går ju inte. Det säger vi helt nej till, säger Lars-Åke Söderlund.

Utredningen som nu har inletts handlar om att kontrollera om det faktiskt förhåller sig på detta vis.

— Hittar vi bevis för detta så kommer dessa medlemmar eller organisationer att uteslutas ur FIP, säger Lars-Åke Söderlund.

Det handlar alltså inte om en generell uteslutning av samtliga medlemmar från Ryssland och Belarus.

— Nej, något sådant ställningstagande har vi inte tagit utan det handlar om dessa specifika händelser i Ryssland där man stödjer kriget, säger Lars-Åke Söderlund.

FIP vill i grunden inte utesluta medlemmar, menar han.

— Vi har våra policys och statuter som säger att hälso- och sjukvårdspersonal, dit farmaceuterna tillhör, ska verka för att främja hälsa och värna befolkningen. Utifrån det perspektivet vill FIP vara inkluderande och inte exkluderande. Nu är det än viktigare att verka för solidaritet, och där görs betydande insatser för att stödja våra kollegor i Ukraina, säger han.

Samtidigt innebär kriget att Ryssland omöjliggör för ett stort antal farmaceuter i Ukraina att främja hälsa och värna befolkningen samtidigt som Ryssland verkar göra sitt bästa för att försämra hälsan och döda befolkningen i Ukraina.

— Jag håller med om det inte är någon lätt fråga, men just nu är det detta som är beslutet, säger Lars-Åke Söderlund.

Han poängterar att FIP har frågan på agendan hela tiden nu och att det kan innebära att de återkommer i frågan.

Detta är FIP

FIP är en internationell farmaciorganisation som grundades i Nederländerna 1912 med syfte att stödja och utveckla den farmaceutiska professionen internationellt. Sverige var ett av de 20 länder som medverkade vid grundandet av organisation, så var även Ryssland.

Organisationen representerar över fyra miljoner apotekare och receptarier globalt inom apoteksverksamhet, forskning och utbildning. Som medlemmar finns 146 nationella farmaceutiska organisationer, varav Sveriges Farmaceuter är en, samt även akademiska institutioner och individuella medlemmar.

FIP har haft stor betydelse för utvecklandet av internationella farmaceutiska regelverk både för öppenvårdsapotek och för forskning och tillverkning. De ligger bakom skapandet av den internationell farmakopén, den internationella nomenklaturen för substansnamn, men även farmaceutiska regelverk som Good Pharmacy Practise, GPP, Good Manufacturing Practices, GMP och så vidare.

FIP anordnar även en årlig världskongress i olika delar av världen. Sverige var värd 1995 då FIP:s världskongress hölls i Stockholm.

Sverige har också haft en framträdande roll i organisationens ledning där flera namnkunniga svenska apotekare har innehaft ledande positioner som Nils-Olof, ”Nippe” Strandqvist, Thony Björk, Ulf Janzon och nu senast Lars-Åke Söderlund.

Källa: FIP, fip.org

Mer om Kriget i Ukraina

Mest läst