Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi kan och vill bidra till en god och nära vård”

Farmaceuter kan, via bland annat läkemedelsgenomgångar, bidra till utvecklingen av en god och nära vård. Det var ett av Sandra Jonsson budskap på konferensen Vårdarenan 2022 som hölls i Stockholm i veckan.

Sandra Jonsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, efterlyste en högre grad av samarbete med vården under konferensen Vårdarenan 2022 som hölls tisdags och onsdags på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Under tisdagsförmiddagens panelsamtal om utvecklingen av en god och nära vård diskuterades bland annat vilka hinder som finns för att utvecklingen ska gå framåt.

— Vi behöver vara med i samverkan med andra professioner till exempel vid läkemedelsgenomgångar där vi redan finns på många platser där det fungerar bra, men inte över hela landet eller i rätt utsträckning. Då kan vi ju hjälpas åt, tillsammans med läkare och andra professioner och bidra till en bättre vård. Om det är en brist på allmänspecialister och sjuksköterskor så kan vi finnas där och göra vår del och bidra till en bättre vård, säger hon.

Från vänster till höger; Christina Kennedy, moderator och chefredaktör för Dagens Samhälle, Daniel Zetterberg från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Marina Tuutma, Svenska Distriktsläkarföreningen, Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter och Sandra Jonsson, Sveriges Farmaceuter vid dagens panelsamtal.

I en framåtblick lyfte Sandra Jonsson också den ökande vården i hemmet och på boenden som ett område där farmaceuterna kan göra mycket nytta.

— Där kan vi vara en länk mellan att man blir utskriven från sjukhuset och att man ska behandlas i hemmet. Med fler mediciner och mer avancerad terapi — vi kan finnas där, säger hon.

Konferensen inleddes av socialminister Lena Hallengren (S) som även fick en direkt fråga om apotekens roll i utvecklandet av en god och nära vård. Något som hon poängterade redan är ett pågående samarbete, men som bör utvecklas mer.

— Det är en samverkan som redan finns i sjukvården och i äldreomsorgen, i hemsjukvården och på apoteken. Att hela tiden se till att låta dem som vill vara delaktiga vara det. En god samverkan för att nyttja den kompetens som finns är väl alldeles utmärkt, säger hon.

Andra läser