Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbundet vill utesluta Ryssland och Belarus ur FIP

Sveriges Farmaceuter tar nu aktivt ställning för Ukraina mot Ryssland och Belarus i den internationella farmacivärlden. I ett brev till den internationella farmaciorganisationen FIP kräver förbundet att medlemmar från Ryssland och Belarus ska uteslutas så länge kriget pågår.

Sandra Jonsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter. Foto: Johan Gunseus.

Sandra Jonsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter vill att den internationella farmaciorganisationen FIP utesluter medlemmar från Ryssland och Belarus. Det står klart efter ett beslut på onsdagen i Förbundsstyrelsen, förbundets högsta beslutande organ.

— Vi kommer, idag torsdag, att skicka ett brev till FIP där vi kräver att medlemmar från Ryssland och Belarus ska uteslutas från FIP:s aktiviteter så länge kriget i Ukraina pågår, säger Sandra Jonsson, ordförande för Sverige Farmaceuter.

I brevet finns även ett önskemål om att frågan ska tas upp som en punkt i FIP:s högsta beslutande organ, det så kallade ”Council”, som sammanträder den 7 april. Men Sandra Jonsson är inte säker på att det är möjligt att få in en ny fråga av formella skäl.

— FIP är en stor organisation, kanske är det för sent att få in nya punkter på dagordningen nu, säger hon.

Men oavsett om brevet resulterar i att frågan tas upp på mötet eller inte är det en viktig markering, menar Sandra Jonsson.

— Vi som sitter i styrelsen tycker att det är viktigt att ta ställning för Ukraina i detta krig, säger hon.

Dessutom måste ju FIP hantera frågan på något sätt, den kan ju inte fastna i formalia.

Samtidigt är Sandra Jonsson mån om att poängtera att FIP faktiskt gör många saker för Ukraina under det pågående kriget som att, i samarbete med den ukrainska farmaciorganisationen ” All-Ukrainian Pharmaceutical Chamber”, sammanställa vilka läkemedel och andra förnödenheter som behövs i Ukraina, samverka med EU-organisationer och WHO för att underlätta för hjälp att komma fram samt samordna insamlingar till förmån för Ukraina.

— De stöttar ju Ukraina på flera sätt, även om de inte har uteslutit Ryssland och Belarus, säger hon.

En ursprungstanke var även att samla de nordiska farmaceutiska fackförbunden i ett gemensamt ställningstagande, men det kommer inte att hinnas med, enligt Sandra Jonsson.

— Vi kommer meddela de fackliga förbunden i Norden om vårt beslut och om de vill göra gemensam sak med oss så får de göra det, men vi hinner inte samla förbunden till ett gemensamt uttalande, det är för kort tid kvar, säger hon.

Kollage Open letter to FIP

Öppet brev till FIP

Läs det öppna brevet till FIP här (pdf öppnas i nytt fönster).

Detta är FIP

FIP är en internationell farmaciorganisation som grundades i Nederländerna 1912 med syfte att stödja och utveckla den farmaceutiska professionen internationellt. Sverige var ett av de 20 länder som medverkade vid grundandet av organisation, så var även Ryssland.

Organisationen representerar över fyra miljoner apotekare och receptarier globalt inom apoteksverksamhet, forskning och utbildning. Som medlemmar finns 146 nationella farmaceutiska organisationer, varav Sveriges Farmaceuter är en, samt även akademiska institutioner och individuella medlemmar.

FIP har haft stor betydelse för utvecklandet av internationella farmaceutiska regelverk både för öppenvårdsapotek och för forskning och tillverkning. De ligger bakom skapandet av den internationell farmakopén, den internationella nomenklaturen för substansnamn, men även farmaceutiska regelverk som Good Pharmacy Practise, GPP, Good Manufacturing Practices, GMP och så vidare.

FIP anordnar även en årlig världskongress i olika delar av världen. Sverige var värd 1995 då FIP:s världskongress hölls i Stockholm.

Sverige har också haft en framträdande roll i organisationens ledning där flera namnkunniga svenska apotekare har innehaft ledande positioner som Nils-Olof, ”Nippe” Strandqvist, Thony Björk, Ulf Janzon och nu senast Lars-Åke Söderlund.

Källa: FIP, fip.org

Andra läser